Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2015

Sborová zásilka – únor 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Různé:

  • Nová pracovnice pro komunikaci s médii a veřejností

Od února t.r. nastoupila nová pracovnice do mediálního oddělení ÚCK ses. Jana Vondrová (úvazek 0,5). Na starosti má komunikaci s médii a veřejností.

Kontakt:

e-mail: vondrova@e-cirkev.cz 
telefon: 224 999 235 
mobil: 734 170 486 

  • Mzdová tabulka platná od 1. 1. 2015

V uzavřené sekci webu E-církev (KDO JSME / Struktura církve / Sbory / Uzavřená sekce) je uveřejněna mzdová tabulka, kterou se řídí výpočet mezd pastoračních pracovníků, vikářů, jáhenských praktikantů, kazatelů a laických členů SR od 1. 1. 2015.

  • Dotisk NKD na rok 2015

V nákladu 500 ks vyšel dotisk čtení Na každý den 2015 s mistrem Janem Husem. K zakoupení je v knihkupectví Kalich v ceně 89,- Kč/ks.

Se srdečnými pozdravy a přáním požehnaných dní

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK