Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 4. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 13. 4. 2015, které je možné zveřejnit.

 

 

 

Sbory a pracovníci

 

 

Nabídka rekreace pro faráře pro rok 2015

Synodní rada na základě losu vysílá na rekreaci do Hüttengrund v termínu od 14. do 28. 8. Tomáše Molnára.

Farní sbor (FS) ČCE v Jičíně - kandidatura Petra Hudce

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Hudce za faráře FS ČCE v Jičíně na období od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Moravské Třebové - kandidatura Ivo Davida

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Ivo Davida za faráře FS ČCE v Moravské Třebové na období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Rovečném - pokyn k opakované volbě Ondřeje Rumla

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Ondřeje Rumla za faráře FS ČCE v Rovečném na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Horní Čermná - opakovaná volba Jakuba Kellera

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Jakuba Kellera za faráře FS ČCE v Horní Čermné na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE Cheb - opakovaná volba Pavla Hejzlara

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Pavla Hejzlara za faráře FS ČCE v Chebu na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE ve Vrchlabí - opakovaná volba Petra Chlápka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Petra Chlápka za faráře FS ČCE ve Vrchlabí na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na plný pracovní úvazek.

 

 

Správa církve

 

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů a z vizitací

Synodní rada vzala všechny zprávy na vědomí.

Komise pro revitalizaci Ústeckého seniorátu

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) doplnit synodní tisk "Revitalizace Ústeckého seniorátu ČCE" o návrh usnesení v tom smyslu, že synod bere na vědomí zprávu revitalizační komise a ukládá synodní radě, aby zajistila její další fungování a o výsledcích práce informovala příští zasedání synodu.

Příprava podkladů pro 1. zasedání 34. synodu

Synodní rada vzala stav příprav podkladů pro synodn na vědomí.

Jeronýmova jednota

 

 

Farní sbor (FS) ČCE v Aši - žádost o podporu grantového financování

Synodní rada potvrzuje své rozhodnutí ze dne 31. 3. 2015 o poskytnutí půjčky FS ČCE v Aši na profinancování projektu opravy střechy kostela Dobrého pastýře v Podhradí u Aše ve výši 1.388.475,- Kč z finančních prostředků deponovaných na účtech synodní rady. Synodní rada bere na vědomí prodloužení splatnosti půjčky z 30. 6. 2015 na 31. 12. 2015.

Hospodářské věci

 

 

Použití dočasně volných prostředků personálního fondu ČCE

Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) připočíst k návrhu splátek půjčky úrok ve výši 3% p.a. Po této úpravě synodní rada ukládá ÚCK předložit návrh na použití dočasně volných prostředků personálního fondu 1. zasedání 34. synodu.

Životní pojištění a penzijní připojištění od roku 2015

Synodní rada přijímá předložený materiál k životnímu pojištění a penzijnímu připojištění kazatelů ČCE a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby ho předložila 1. zasedání 34. synodu.

Rekreační střediska

Janské Lázně – dotaz na možné odkoupení pozemku parc. č. 48/2

Synodní rada souhlasí s případným záměrem prodeje pozemku parcelní číslo 48/2, katastrální území Janské Lázně. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyzvat zájemce o odkoupení pozemku parcelní číslo 48/2 k.ú. Janské Lázně k předložení cenové nabídky.

Ekumenické vztahy

 

 

Synod Sjednocené protestantské církve ve Francii

Synodní rada souhlasí s účastí Heleny Hamariové na synodu ve Francii 14. - 17. 5. 2015.

Diakonie ČCE

 

 

Účel sbírky na Diakonii v roce 2015

Synodní rada schvaluje, aby letošní celocírkevní sbírka byla věnována na podporu investičních projektů středisek Diakonie Západní Čechy a Diakonie Dvůr Králové n/L.

Stát a církev

 

 

 

Delegát ČCE a Diakonie pro spolupráci s kraji

Synodní rada bere na vědomí následující rozhodnutí Ekumenické rady církví o delegátech církví do krajských rad:

Moravskoslezský kraj - SCEAV

HM Praha - Apoštolská církev

Středočeský kraj - CČSH

Liberecký kraj - JB

Ústecký kraj - Starokatolická církev

Karlovarský kraj - Armáda spásy

Plzeňský kraj - ČCE (Petr Neumann)

Královéhradecký kraj - CB

Pardubický kraj - CČSH

Jihočeský kraj - ČCE (Kateřina Růžičková)

Jihomoravský kraj - ČCE (Jan Soběslavský)

Zlínský kraj - SCEAV

Olomoucký kraj - ČCE (Hana Řezáčová)