Sborová zásilka

Sborová zásilka 7/2015

Sborová zásilka – červenec 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další sdělení:

  • Informace o termínu 1. mimořádného zasedání 34. synodu

1. zasedání 34. synodu rozhodlo o termínu ustanovení nově zvolené synodní rady – je jím sobota 21. listopadu t.r. Jelikož na letošním řádném zasedání synodu se z časových důvodů neprojednaly všechny návrhy, rozhodlo předsednictvo synodu spojit slavnostní instalaci nové synodní rady s pracovním jednáním synodu. Řádné svolání tohoto mimořádného zasedání 34. synodu s časovým programem a informací o místě konání obdržíte později, až bude vše potvrzeno.

S přáním požehnaných dní

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK