Sborová zásilka

Sborová zásilka 9/2015

Sborová zásilka – září 2015

 

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další sdělení:

Prosíme sbory, pokud se jakýmkoli způsobem angažují v pomoci uprchlíkům, aby o tom informovali Janu Vondrovou (vondrova@e-cirkev.cz). Rádi bychom měli přehled o dění v celé republice. Často se na nás obrací nejen celostátní, ale i regionální média s dotazy, co ČCE dělá v jejich regionu, proto bychom byli za vaše informace vděční.

Povšechný sbor připravuje vydání publikace Husův rok ve fotografii, která bude mapovat letošní výročí M. J. Husa. Obracíme se proto na vás s prosbou o zaslání fotografií nebo kontaktů na fotografy, kteří dokumentovali husovské akce ve vašem sboru. (Fotografie musí být v kvalitě min. 300 dpi.)

S přáním požehnaných dní

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK