Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 11. 8. 2015

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 11. 8. 2015, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Liturgické zakončení Husova roku

Synodní rada souhlasí s uspořádáním liturgického zakončení Husova roku 2015 v neděli 15. 11. 2015 a pověřuje G. Frey-Reininghause, aby v tomto smyslu jednal s CČSH. Synodní rada doporučuje ještě zvážit navržený termín (neděli 15. 11.), zda není příliš blízko datu mimořádného synodu (21. 11.).

 

Vyznání a život církve

 

Výročí 2013 - 2018

Synodní rada děkuje ÚCK za zpracování podrobných přehledů a žádá o předložení definitivního vyúčtování Husovských slavností poté, co budou k dispozici konečná čísla.

 

Sbory a pracovníci

 

 

Jirků Tomáš - návrh dohody o ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi

Synodní rada přijímá návrh bratra Tomáše Jirků na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 8. 2015.

FS ČCE v Humpolci - kandidatura Pavla Šindlera

Synodní rada uděluje pokyn k volbě bratra Pavla Šindlera za faráře FS ČCE v Humpolci na dobu určitou od 15. 9. 2015 do 14. 9. 2017 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

 

Martina Dvořáková - prodloužení místa pastorační pracovnice

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Martiny Dvořákové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE v Novém Městě na Moravě na období do 31. 12. 2016 na úvazek 75%.

FS ČCE V Chomutově - kandidatura Filipa Němečka

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Filipa Němečka na místo jáhna FS ČCE v Chomutově na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 15. 9. 2015 do 14. 9. 2020. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

FS ČCE v Teplicích - kandidatura Dana Páleníka

Synodní rada schvaluje kandidaturu bratra Dana Páleníka na místo faráře FS ČCE v Teplicích na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 6. 9. 2015 do 5. 9. 2017. Současně ukládá personálnímu oddělení ÚCK, aby jménem synodní rady vydalo pokyn k jeho volbě.

Michal Šourek - žádost o dlouhodobé studijní volno

Synodní rada uděluje br. f. Michalu Šourkovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 1. 9. do 15. 11. 2015. Synodní rada podporuje výzvu Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů a žádá Michala Šourka, aby zpracoval téma modlitby a spirituality v poutnické tradici.

FS ČCE v Olešnici na Moravě - kandidatura Debory Hurtové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Debory Hurtové za farářku FS ČCE v Olešnici na Moravě na období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2020 na 50% úvazek.

FS ČCE v Mělníce - kandidatura Martiny Lukešové

Synodní rada bere na vědomí rozhodnutí M. Lukešové nekandidovat na místo farářky FS ČCE v Mělníku. Synodní rada přijímá návrh sestry Martiny Lukešové na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jejího zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 8. 2015.

FS ČCE v Hustopečích a Nikolčicích - kandidatura Kateřiny Rybárikové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Kateřiny Rybárikové za jáhenku sboru v Nikolčicích na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 na pracovní úvazek 35% a za jáhenku sboru v Hustopečích u Brna na období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 na pracovní úvazek 65%.

Správa církve

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada bere na vědomí zápisy ze zasedání seniorátních výborů.

 

 

 

 

Výchova a vzdělávání

 

Tomáš Potoček - žádost o uznání vzdělávání

Synodní rada uznává absolvování doložených kurzů br. f. Tomáše Potočka v rámci povinného celoživotního vzdělávání kazatelů ČCE.

Pavel Pokorný - žádost o uznání vzdělávání

Synodní rada uznává absolvovaný kurz br. f. Pavla Pokorného v rámci povinného vzdělávání kazatelů ČCE.

Stavební věci (JJ)

 

 

Rekonstrukce Church pensionu

Synodní rada ukládá ÚCK připravit zadání rekonstrukce Church pensionu pro projektanta a předložit jej na příštím zasedání synodní rady. Synodní rada poté rozhodne o výběru projektanta. Synodní rada bude na příštím zasedání seznámena se stávající projektovou dokumentací na opravu penzionu. O dalším bude jednání na příštím zasedání.

 

Objekt Náchod - projekt realizace energetických úspor

Synodní rada jmenuje M. Kocandu, J. Treglera a F. Straku členy hodnotící komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti Základní školy v Náchodě“. Synodní rada jmenuje M. Levou náhradnicí hodnotící komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti Základní školy v Náchodě“.

 

Rekreační střediska

 

 

Příspěvek pro SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 30 tis. Kč pro SEM Přátele Herlíkovic, který bude použit na 50% spoluúčast na provedení nátěru střechy Kunzárny a 10% spoluúčast na realizaci nátěru žaluzií ve věži kostela.

 

 

Ekumenické vztahy

 

 

Zpráva o návštěvě českých krajanů v Chorvatsku - Jan Krupa

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jana Krupy. Jan Krupa referuje o své cestě do Chorvatska ve dnech 24. - 26. 4. 2015 spolu s P. Brodským, presbyterem sboru ve Velké Lhotě Radkem Zátorským a jeho synem Františkem. Navštívili několik míst, kde žijí krajané a na konci návštěvy se v Bjeliševci uskutečnilo setkání zástupců staršovstev sborů v Bjeliševci a ve Velké Lhotě. Účastníci při něm mluvili o dalších možnostech spolupráce a vzájemné pomoci. Vzdálenost obou sborů jistě není nepřekonatelná, ale na druhé straně pro řadu v úvahu připadajících společných setkání přece jenom limitující. Přesto chtějí v této činnosti pokračovat.

 

Konzultace k deklaraci o víře - Francouzská protestantská církev

Synodní rada deleguje na Konzultaci k deklaraci o víře a ke spolupráci k tomuto tématu s Francouzskou protestantskou církví faráře Jakuba Kellera.

AMD Bibelwochenkonferenz 14. - 17. 9. 2015 ve Fuldě

Synodní rada deleguje na biblickou konferenci AMD Jaromíra Strádala ml.

Konference pro církevní hudebníky 24. - 26. 8. 2015 v Colditz/Sasko

Synodní rada souhlasí s účastí L. Moravetze na konferenci pro církevní hudebníky v Sasku a pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby vyjednalo pro jeho účast finanční podmínky.