Sborová zásilka

Sborová zásilka 10/2015

Sborová zásilka – říjen 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s další sborovou zásilkou následujícího obsahu.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

(Brožuru v listinné podobě jste obdrželi na sbor s listovní sborovou zásilkou, nyní Vám ji posíláme také v elektronické podobě k dalšímu šíření tam, kde by mohla pomoci.)

Další sdělení:

Posíláme Vám na vědomí dopis synodní rady z 21. října t.r. adresovaný předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, ve kterém jej žádá o zajištění opatření, která povedou k nápravě nepravostí dějících se v detenčním zařízení Bělá – Jezová, jak je navrhuje ombudsmanka Anna Šabatová ve své zprávě z tohoto měsíce. Ta při svém šetření zjistila, že v zařízení dochází k porušování Evropské úmluvy o lidských právech a Úmluvy o právech dítěte. Děti tam žijí v objektivně horších podmínkách, než mají čeští vězni. (znění celé zprávy je možno nalézt na

http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/mimoradna-tiskova-konference-k-situaci-v-zarizeni-bela-jezova/). Prosíme sbory, aby zvážily možnost zaslat také dopis premiérovi s žádostí o nápravu.

  • Vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa v ÚCK

Věnujete, prosíme, pozornost vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa v ÚCK – referent provozu a správy nemovitostí. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách – http://www.e-cirkev.cz/clanek/5514-Pracovni-pozice-Referent-ka-provozu-a-spravy-nemovitosti/index.htm.

ÚCK nabízí v rámci obměny vozového parku k odprodeji stávající služební vozidlo synodního seniora a synodní rady za cenu 219.900,- Kč – specifikace vozu Škoda Superb je uvedena v příloze. Prohlídku vozu je možno objednat na emailu: tregler@e-cirkev.cz Pořadí zájemců bude určeno na základě času doručení emailu.

 

S přáním požehnaných dní

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK