Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 26. 1. 2016 a 9. 2. 2016

Sbory a pracovníci

Synodní rada si váží ochoty farářek Martiny Lukešové a Marty Židkové sloužit i nadále v církvi podle potřeby, a proto souhlasí s udělením způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky. SR souhlasila s předčasným ukončením služby Emilie Ouzké na místě farářky ve sboru v Klášteře nad Dědinou z důvodu rodičovské dovolené a poté čerpání neplaceného volna do čtyř let věku jejích dětí. SR uděluje bratru Hynku Tkadlečkovi dispenz od setrvání na místě faráře ve sboru ve Volyni do konce doby jeho povolání na sboru. SR vzala na vědomí, že farář David Nečil byl rozhodnutím Výkonného výboru Vězeňské duchovenské péče přijat jako člen VDP. SR potvrdila volbu bratra Otakara Mikoláše za seniorátního jáhna Moravskoslezského seniorátu na pracovní úvazek 20 % a volbu sestry Hany Jaluškové za farářku v Rovensku pod Troskami na plný pracovní úvazek. SR rozhodla o nezachování způsobilosti faráře Kurta Bartoše k ordinované službě v ČCE.

Fakulta a bohoslovci, vikariát

Synodní rada souhlasí se zapsáním studentky bohosloví Ireny Benešové mezi kandidáty služby v církvi.

Správa církve

Synodní rada zřídila Poradní odbor pro aktuální společenské záležitosti (POASZ) a ruší dosavadní Poradní odbor pro společenské a mezinárodní záležitosti a Poradní odbor pro aktuální společenskou situaci. Členy poradního odboru jmenovala Gerharda Frey-Reininghause, Jindřicha Halamu, Pavla Kašpara, Petra Kratochvíla, Jakuba Orta, Danu Prudíkovou, Tomáše Růžičku a Jana Čapka. Předsedou jmenovala Jiřího Schneidera a schválila předložený statut.

SR vzala na vědomí zápisy z vizitací ve farních sborech v Boskovicích, Jimramově, Daňkovicích a Novém Městě na Moravě a zápis z konventu Západočeského seniorátu. Na vědomí vzala SR zápisy ze zasedání seniorátních výborů Moravskoslezského (2x), Východomoravského, Poličského, Pražského, Horáckého, Královéhradeckého a Poděbradského seniorátu.

SR vzala na vědomí rezignaci Olgy Mutlové na členství v humanitární komisi, rezignaci Tomáše Vítka na členství v platové komisi a Marie Ortové na členství v Poradním odboru pro práci s dětmi.

Výchova a vzdělávání

Členy Poradního odboru pro práci s lidmi s postižením jmenovala synodní rada Kateřinu Soudnou a Irenu Kovaříkovou, potvrdila členství předsedy Daniela Hellera, členek Miriam Farkové, Marty Binkové, Evy Markové a Marie Stolařové a ukončila členství Lenky Michalíkové a Ladislavy Žáčkové.

Mládež

Synodní rada podporuje iniciativu skupiny studentů Evangelické teologické fakulty, kteří organizují modlitební setkání za Českobratrskou církev evangelickou s názvem „Přijď království tvé“ a pověřuje Ondřeje Titěru, aby se zúčastnil příštího modlitebního setkání.

SR navrhuje, aby se virilním členem výboru Sdružení evangelické mládeže v ČR stala vedoucí oddělení mládeže Jana Škubalová.

Hospodaření církve

Synodní rada vzala na vědomí zápis z jednání hospodářské komise synodu a z jednání investičního výboru.

Jeronýmova jednota

SR bere na vědomí vyjmutí sborového domu v Benešově nad Ploučnicí z ústřední evidence nezcizitelného majetku sboru v Děčíně a sborového domu v Bolehošti z ústřední evidence nezcizitelného majetku sboru v Klášteře nad Dědinou.

Ekumena

SR delegovala Daniela Ženatého na synod Evangelické luterské církve koncem února v Maďarsku a na klauzurní zasedání biskupské konference VELKD v březnu ve Wittenbergu; souhlasila s tím, aby Daniela Hamrová zastupovala ČCE v přípravném týmu Denního čtení 2017; doporučila doktoranda teologické fakulty Jihočeské univerzity Richarda Vlasáka na stipendium nadace Bo Reicke v Basileji v akademickém roce 2016–17; souhlasila, aby na výročním zasedání Pracovní skupiny pro diasporní práci v Evropě (AGDE) v Lipsku zastoupili ČCE Václav Hurt a Jiří Schneider; vyslala Irenu Benešovou, aby se zúčastnila programu mezinárodních kempů v Evangelické luterské církvi v Americe; udělila faráři Ondřeji Mackovi dlouhodobé studijní volno.

SR souhlasila, aby ČCE byla spolupořadatelem konference o evropském charakteru reformace v říjnu ve Wittenbergu, pověřila Gerharda Frey-Reininghause, aby zastupoval ČCE v organizačním výboru konference, a Daniela Ženatého, aby ČCE na konferenci zastupoval.

SR souhlasila se seznamem pozvaných hostů ze zahraničí na synod v květnu 2016. Letos jsou na řadě hosté komunikující anglicky.

SR souhlasila, aby Nadačnímu fondu Věry Třebické Řivnáčové byly pro rok 2016 předloženy tyto projekty: 1. Setkání křesťanů v Budapešti, 2. Česko-francouzský seminář biblické animace ve Strmilově, 3. Den pro Kubu, 4. Publikace o Jeronýmu Pražském, 5. Sjezd mládeže v Třebíči.

Evangelická akademie

SR schválila dodatek k Rámcové dohodě o spolupráci v oblasti církevního školství mezi Českou biskupskou konferencí a ČCE pro rok 2016.

Diakonie

SR vzala na vědomí zápis z jednání Dozorčí rady Diakonie a předložený dokument „Uspořádání Diakonie ČCE - participační model“. Jmenovala Štěpána Brodského členem správní rady Diakonie ČCE.

Různé

Synodní rada souhlasí se zpřístupněním archivního materiálu, uvedeného v žádosti Michaela Pfanna pro účely jeho dizertační práce.

SR pověřila členy synodní rady Pavla Pokorného a Jiřího Schneidera koordinací kontaktů s mediální komisí Ekumenické rady církví a s médii obecně.

foto: H. Švec