Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 8. 3. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Miroslava Hamariho za faráře FS ČCE v Plzni – Korandově sboru na dobu určitou od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 100 %.

Synodní rada povolává Danielu Bednaříkovou za katechetku FS ČCE v Miroslavi.

Synodní rada povolává Lenku Novákovou za katechetku FS ČCE v Brně-Židenicích.

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Petra Melmuka za faráře ČCE v Telči na dobu určitou od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada schvaluje kandidaturu Jany Gruberové na místo farářky ČCE v Dambořicích na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019.

Synodní rada prodlužuje Zdeňku Turkovi pověření k duchovenské službě ve věznici Oráčov a uděluje pověření k duchovenské službě ve věznici Vinařice od 1. 3. 2016 – 29. 2. 2020.

Synodní rada si váží ochoty Constance Šimonovské sloužit v církvi podle potřeby i po ukončení aktivní služby a souhlasí s udělením způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky.

Ekumenické vztahy

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby hledalo delegáta na Památní konferenci o Sámuelovi Szalayovi v Miskolci v termínu 16. 4. 2016 a delegátku na Konzultaci žen v Berlíně v termínu 26. – 30. 10. 2016.

Synodní rada souhlasí s tím, aby Olga Navrátilová byla společnou kandidátkou ČCE a SCEAV do rady Luterského světového svazu; SR souhlasí, aby komitét Luterského světového svazu pokračoval v realizaci plánů na rok 2017 (výročí reformace) a spolupracoval s komisí pro výročí v ČCE.

Různé

Synodní rada uděluje záštitu mezinárodní konferenci „Exulanti, vyhnanci a uprchlíci“, která se bude konat ve dnech 14. – 16. 10. 2016 v Litomyšli

Synodní rada podporuje spoluúčast ČCE na projektu MČ Praha 1 na využití objektu v Truhlářské 113/8. Vznikla neformální skupina lidí, kteří uvažují o možnosti vzniku expozice reformace v tomto objektu.

foto: H. Švec