Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 22. 3. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada potvrzuje volbu Daniela Tomeše za faráře FS ČCE v Lanškrouně na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Firbase za faráře FS ČCE v Praze 9 – Horních Počernicích na období od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2020 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada bere na vědomí rozhodnutí Dagmar Hrubantové již nekandidovat na místo nemocniční kaplanky v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku.

Jeronýmova jednota

Synodní rada volí Jiřího Schneidera a Evu Zadražilovou poslanci ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty na období 2016 – 2019.

Financování církve

Synodní rada navrhuje zřízení Nadačního fondu ČCE, z jehož prostředků by mohly být financovány např. rozvojové a diakonické projekty sborů včetně podpory českých evangelických sborů v zahraničí i po dosažení vyrovnání se státem nebo celocírkevní projekty dosud financované ze zahraničních darů. Další diskuze proběhne na dalších zasedáních a na synodu.

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s nominací J. Roskovce, J. Hofmanové, V. Zikmunda a J. Grollové jako delegátů a L. Beneše a D. Hamrové jako náhradníků na 9. leuenberský synod 25. – 26. 11. 2016.

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na synod saské církve 8. – 11. 4. 2016.

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáty na Luterskou liturgickou konferenci v Heilsbronnu 8. – 10. 7. 2016.

Synodní rada pověřuje Daniela Ženatého jako delegáta na Svátek partnerství v Bayreuthu 30. 10. 2016.

Synodní rada doporučuje Magdalenu Šipku pro studium na teologické fakultě v Marburgu v rámci stipendia Martina Niemöllera.

Diakonie ČCE

Synodní rada jmenuje pracovní skupinu pro formulování očekávání církve od dozorčí rady Diakonie ČCE ve složení: Ondřej Titěra, Vladimír Zikmund, Vladimír Kopecký, Hana Svobodová, Jan Soběslavský. Pracovní skupina může být podle potřeby rozšířena o další členy.

Různé

Synodní rada pověřuje Petra Slámu, aby zastupoval ČCE na valném shromáždění České biblické společnosti dne 3. 5. 2016.

Synodní rada podporuje reedici biblických příběhů s ilustracemi K. de Korta.

Synodní rada jmenuje komisi pro jednání o využití objektu bývalé toleranční modlitebny v Truhlářské 8 v Praze ve složení: Jan Mašek, Marta Procházková, Tomáš Rozbořil, Jana Slámová, Žofie Vobrová, Monika Žárská a Pavel Pokorný.