Vítejte na webu ústředí Českobratrské církve evangelické

Nový web ústředí Českobratrské církve evangelické přináší informace o ústřední církevní kanceláři, synodní radě a synodu.

Nový web ústředí Českobratrské církve evangelické přináší informace o ústřední církevní kanceláři, synodní radě a synodu. Lze zde nalézt potřebné kontakty na členy synodní rady a poradní odbory nebo zaměstnance kanceláře, sborové zásilky, zprávy ze zasedání synodní rady, právnické a jiné dokumenty, informace o výběrových řízeních, materiály pro sbory, faráře, vikáře atd.

Pro zájemce o informace o Českobratrské církve evangelické slouží vpravo nahoře proklik „ČCE“. Ten vede na stránky, které přináší vhled do historie, současných radostí i strastí i do budoucích plánů. Informují o tom, čemu jako křesťané věříme a jak vypadá církevní život a kde je možné se s námi setkávat.