Ústřední církevní kancelář

Ústřední církevní kancelář sídlí na adrese Jungmannova 9, Praha 1

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické pomáhá synodní radě plnit její úkoly, vyřizuje věci dané synodem, potřebami sborů, činností poradních odborů. Zřizuje ji synodní rada z odborníků pro jednotlivé úseky církevní práce.

Ústřední církevní kancelář sídlí na adrese Jungmannova 9, Praha 1. Vedoucím tajemníkem je Ing. Jaromír Plíšek.