Sborová zásilka

Sborová zásilka – leden 2017

Sborová zásilka 1/2017 - leden

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

 

- výkaz hospodaření za rok 2016 spolu s rozpočtem na rok 2017

- přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2017

- rozdělení sbírky solidarity na rok 2017

- setkání sborových účetních

 

Informativní pošta:

 

Další sdělení:

  • K 1. 1. 2017 nastoupil do ÚCK na pozici vedoucí provozního odděleníbr. Vladimír Podroužek (podrouzek@e-cirkev.cz, tel.: 224 999 281).
  • Oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy posílil br. Oliver Engelhardt (engelhardt@e-cirkev.cz, tel.: 224 999 280), který od 1. 4. 2017 převezme po Gerhardu Frey-Reininghausovi funkci vedoucího tohoto oddělení.

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK

 

download