Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2016 - červen II

Milé sestry, milí bratři,

 

pozdravujeme Vás z ÚCK na počátku prázdnin a předáváme Vám opět několik informací.

 

Úřední pošta:

Usnesení jsou dostupná na webu e-církev.cz pod rubrikami Kdo jsme/Struktura církve/Synod/Usnesení synodů

Pro rychlý přístup klikněte zde.

Kromě přímého náhledu se pod tímto odkazem nabízí ke stažení soubor usnesení včetně příslušných tisků.

Z usnesení synodu upozorňuji na synodem přijatý dopis papeži Františkovi (usnesení č. 45), se kterým jste již byli seznámeni na stránkách církevního tisku. Synod v této souvislosti vyzývá naše sbory k tomu, aby na papeže Františka myslely ve svých přímluvných modlitbách.

 

Informativní pošta:

/nové internetové stránky k činnosti ČCE a Diakonie ČCE v otázce uprchlíků a jejich integrace/

 

 

S přáním všeho dobrého

 

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK