Sborová zásilka

Sborová zásilka 7 - 2016

Sborová zásilka 7/2016 - srpen

 

Milé sestry, milí bratři,

přijměte z ÚCK opět několik informací.

 

Úřední pošta:

 

Informativní pošta:

 

Další sdělení:

 

  • Připomínáme žádost o kontrolu a případnou aktualizaci údajů o Vašem farním sboru na www.evangnet.cz/cce/sbory/ pro připravovaný schematismus do Evangelického kalendáře 2017. Pokud jste tak ještě neučinili, prosíme, proveďte kontrolu obratem.

 

  • V neděli 10. září 2017 se ve sboru ČCE v Ratiboři bude konat slavnostní den k 500. výročí reformace. Připomeneme si rok 1517, který symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí, kdy německý teolog Martin Luther zveřejnil svých 95 protiodpustkových tezí.

Synodní rada prosí sbory a senioráty, aby si na tento termín neplánovaly jiné akce a zvážily společnou cestu do Ratiboře.

Během podzimu Vám zašleme program tohoto celocírkevního setkání.

 

Se srdečným pozdravem

 

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK