Sborová zásilka

Sborová zásilka 8 - 2016

Sborová zásilka 8/2016 - září

 

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte na prahu podzimu několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

 

Informativní pošta:

 

Další sdělení:

Církev slaví!

Při ordinačních bohoslužbách pověří Českobratrská církev evangelická ke službě Slova a svátostí nové kazatelky a kazatele Alžbětu Matějovskou, Julianu Rampich Hamariovou, Martina Sabo, Jiřího Šamšulu a Kamila Vystavěla v neděli 30. října 2016 v 15 hod. v evangelickém kostele na Vinohradech, Korunní 60, Praha 2.

Přijďte slavit s námi!

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

 

Se srdečným pozdravem

 

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK