Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 5. 4. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada schvaluje dlouhodobé studijní volno Pavla Hejzlara od 1. 5. do 31. 7. 2016.

Synodní rada schvaluje dlouhodobé studijní volno Jiřího Tenglera od 13. 4. do 22. 7. 2016.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Filipa Kellera za faráře FS ČCE Ve Svitavách na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Kaluse za faráře FS ČCE v Praze 3 – Žižkov I na období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021.

Synodní rada potvrzuje volbu Romana Mazura za faráře FS ČCE v Praze 8 – Libni na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Lýdie Mamulové za farářku FS ČCE v Praze 1 – Staré Město na období od 1. 9. 2016 do 3. 3. 2017 na pracovní úvazek 75 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Chamráda za seniorátního faráře Západočeského seniorátu ČCE na období od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018 na pracovní úvazek 33 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Lukáše Krále za faráře FS ČCE v Merklíně u Přeštic na období od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2018 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřího Kvapila za faráře FS ČCE v Brandýse nad Labem na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

 

Výchova mládeže

Synodní rada jmenuje Jakuba Malého administrátorem bohoslužeb u Martina ve Zdi.

 

Hospodářské věci

Synodní rada souhlasí se záměrem vypracovat vlastním nákladem zastavující studii pozemků parcelní číslo 303 a 304 k. ú. Holešovice, které jsou ve vlastnictví MČ Praha 7. Tyto pozemky navazují na stávající pozemky okolo budovy školy, která je v nájmu Bratrské školy. Smyslem záměru je možnost budoucího odkoupení předmětných pozemků od MČ Praha 7 k výstavbě vlastní budovy pro Bratrskou školu. V současné době jsou předmětné pozemky dotčeny stavební uzávěrou pro velká rozvojová území hlavního města Prahy.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na Církevní den v Slepom v Horní Lužici.

Synodní rada souhlasí s tím, aby ČCE na synodu saské církve v Drážďanech zastoupila Daniela Hamrová.

Synodní rada deleguje do obnovené komise pro práci s Romy při Ekumenické radě církví Jana Orta a Mikuláše Vymětala.

 

Správa církve

Synodní rada projednala poslední soubor tisků pro jednání 2. zasedání 34. synodu ČCE.