Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 19. 4. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje Hugo Švecovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele.

Synodní rada uděluje Pavlu Šindlerovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Humpolci do konce jeho povolání na sbor, tj. do 14. 9. 2017 v souvislosti s jeho pozváním do jiného sboru od 1. 9. 2016.

Synodní rada si váží ochoty Dagmar Hrubantové i po odchodu do výslužby nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

Synodní rada potvrzuje volbu Aloise Němce za faráře FS ČCE v Horních Vilémovicích na období od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2019 na plný pracovní úvazek.

 

Jeronýmova jednota

Synodní rada bere na vědomí vyjmutí sborového domu v Krnově z ústřední evidence nezcizitelného majetku FS ČCE v Krnově.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s delegací Jana Kirschnera na Církevní den v Slepom/Schleife 28. – 29. 5. 2016

Synodní rada pověřuje Gerharda Frey-Reininghause jednáním o zástupci ČCE na setkání s ekumenickou porotou MFF v Karlových Varech. Synodní rada souhlasí s příspěvkem ve výši 4 000 korun na recepci při setkání s ekumenickou porotou MFF.

Synodní rada zve odcházejícího biskupa Starokatolické církve Dušana Hejbala k přátelskému rozhovoru.

Synodní rada deleguje synodního seniora s manželkou na synod ECAV na Slovensku 11. 6. 2016 v Prešově.

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na AMD Bibelwochenkonferenz v Magdeburgu.

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na synod SCEAV 3. – 4. 6. 2016 v Třinci.

 

Různé

Synodní rada podporuje iniciativu Mikuláše Vymětala uskutečnit setkání Policie ČR a zástupců skupin, které policii nedůvěřují. Pověřuje statutární zástupce ČCE jednáním s ministrem vnitra ČR a další členy jednáním s uvedenými skupinami k přípravě setkání.

Výbor pro odškodnění romského holocaustu zve zástupce ČCE na pietní akt romským obětem nacismu, který se koná 13. 5. 3016 na pietním místě Památníku Lety. ČCE na pietním aktu zastoupí Pavel Pokorný.

Synodní rada ruší k datu 1. 5. 2016 humanitární komisi jako poradní orgán synodní rady a pověřuje statutární zástupce poděkováním členům komise za jejich práci.