Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 3. 5. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje pokyn k volbě Pavla Šindlera za druhého faráře FS ČCE v Ostravě na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada schvaluje kandidaturu a uděluje pokyn k volbě Petra Tureckého na místo faráře FS ČCE v Soběhrdech na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek

Synodní rada schvaluje kandidaturu a uděluje pokyn k volbě Tomáše Trusiny na místo faráře FS ČCE v Benešově u Prahy na období od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada uděluje Pavlu Klineckému dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Praze 10-Strašnicích do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 13. 3. 2018. Důvodem pro předčasné ukončení služby na sboru je jeho pozvání na místo faráře v jiném sboru.

Synodní rada uděluje Davidu Balcarovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Jindřichově Hradci do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 8. 2021. Důvodem pro předčasné ukončení služby na sboru je jeho pozvání na místo faráře v jiném sboru.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru Emanuela Vejnara ke dni 31. 8. 2016, kdy mu končí doba povolání na sbor v Lysé nad Labem. Emanuel Vejnar hodlá odejít do výslužby. Synodní rada si váží jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada dává studentce ETF UK Ivaně Blehové souhlas s přístupem do osobní složky farářky Věry Pleskotové za účelem seminární práce. Souhlas je podmíněn předložením souhlasu s nahlížením do osobního spisu (schváleným Věrou Pleskotovou) se specifikací rozsahu přístupu do osobní složky.

Synodní rada potvrzuje volbu Michala Kitty za faráře FS ČCE v Hronově na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Jany Hofmanové za druhou farářku FS ČCE v Brně I. na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Pavlíny Lukášové na farářku FS ČCE v Hranicích na období od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2022 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Marka Bárty za faráře FS ČCE v Náchodě-Šonově na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Hynka Tkadlečka za faráře FS ČCE v Horních Dubenkách na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřiny Kačenové za farářku FS ČCE v Letohradě na období od 1. 11. 2016 do 31. 10 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Vojena Syrovátky za faráře FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova na období od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje Petra Peňáze za faráře FS ČCE ve Sloupnici na období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Radka Hanáka za jáhna FS ČCE v Odrách na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Hejzlara za faráře FS ČCE ve Džbánově-Ústí nad Orlicí na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada zřizuje místo pastoračního pracovníka ve FS ČCE Růžďka na období od 15. 5. 2016 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 75 % a pověřuje Martinu Kovářovou jako pastorační pracovnici na tomto místě.

 

Vikariát

Synodní rada souhlasí s návrhem Komise pro vikariát k rozmístění vikářů k mentorům:

- Karel Müller – mentor Tomáš Trusina (FS Benešov)

- Filip Boháč – mentor Michael Erdinger (FS Sněžné, Sázava)

 

Hospodářské věci

Synodní rada souhlasí s umožněním přístupu Janu Kirschnerovi do archivu SR k materiálům Horského domova Herlíkovice do roku 2000. Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnosti spolku SEM Přátelé Herlíkovic pro rok 2016 ve výši 30 000 korun.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí, aby Daniela Hamrová zastupovala Ekumenickou radu církví v mezinárodním přípravném výboru Kirchentagu a pověřuje ÚCK, aby předložila řídícímu výboru ERC návrh jmenování Daniely Hamrové jako zástupkyně ERC a Veroniky Matějkové jako koordinátorky komise ERC pro Kirchentag.

Synodní rada deleguje Danielu Hamrovou a Daniela Ženatého na návštěvu Německé luterské církve v Rumunsku 31. 5. – 2. 6. 2016.

Synodní rada souhlasí s vysláním Alžběty Matějovské na zvláštní vikariát do Evangelické církve ve Falci od 15. 9. 2016 do 14. 9. 2017 a souhlasí se smlouvou, kterou Evangelická církev ve Falci navrhuje. Pověřuje ÚCK dojednáním realizace vikariátu s Alžbětou Matějovskou a s Falckou církví.

Synodní rada souhlasí, abychom požádali GEKE spolu s ČCSH a městem Prahou o titul Praha – evropské město reformace, a pověřuje Daniela Ženatého a Gerharda Frey-Reininghause, aby o tomto záměru jednali s patřičnými partnery.

Synodní rada vysílá Daniela Ženatého na zahájení sbírky Fastenopfer 2017 v Erlangen a pověřuje ekumenické oddělení, aby jednalo o dalším zapojení naší církve při této příležitosti.

Synodní rada souhlasí s pozváním emeritního biskupa Plzeňské diecéze Františka Radkovského k rozhovoru a poděkování za dobrou spolupráci a pověřuje ekumenické oddělení jednáním o termínu.

Synodní rada souhlasí s tím, aby připomínka 500. výročí reformace v ČCE proběhla v rámci slavnostní bohoslužby v Ratiboři 24. září 2017 a pověřuje ÚCK, aby zahájila přípravy a domluvu ohledně tohoto záměru.

Synodní rada deleguje Evu Šormovou na kurz němčiny v Erlangen 17. 8. – 10. 9. 2016.

 

Různé

Synodní rada projednala návrh zapojit Husův dům a některé další církevní budovy do projektu HateFree Zone.

Synodní rada iniciativu HateFree Zone podporuje, ale rozhodla se formálně se nezapojit, protože považuje církev za prostor otevřený pro všechny bez rozdílu již ze své podstaty. Otevřenost, respekt a úcta k druhým navíc zahrnuje i prostor pro diskuzi a svobodu pro vyjádření. Toužíme po tom, aby církev byla místem, kde se lidé nemusí bát říct svůj názor nebo své obavy.