Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 5. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice Evy Tkadlečkové k 31. 8. 2016. Důvodem je stěhování do jiného místa.

Synodní rada potvrzuje volbu Miroslava Erdingera za faráře FS ČCE v Mělníku na období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Miroslava Čejky za druhého faráře FS ČCE v Hlinsku v Čechách na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek ve výši 10 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Melmuka za faráře FS ČCE v Telči na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje Jiřího Palána za faráře FS ČCE v Huslenkách na období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada vysílá Drahomíra Frühbauera do kaplanské služby v Armádě ČR po dobu platnosti jeho služebního poměru s Armádou ČR, tj. do 31. 12. 2018.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastoračního pracovníka Oto Tichého dohodou k 17. 5. 2016.

 

Rekreační střediska

Synodní rada bere na vědomí, že na základě výběrového řízení se vedoucím církevního rekreačního střediska TJAK Běleč stal Miloslav Teplý. Pro letošní sezónu se z důvodu personálních změn nepředpokládá žádné omezení provozu, všechny předchozí rezervace jsou novým vedoucím potvrzovány.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada deleguje na slavnost reformace 27. – 29. 10. 2017 ve Varšavě Olivera Engelhardta.

 

Různé

Synodní rada ukládá Poradnímu odboru pro otázky životního prostředí připravit informační materiál pro sbory s environmentálně šetrnými doporučeními.

Synodní rada prosí církevní společenství o přímluvné modlitby za jednání synodu.