Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 14. 6. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru Olgy Tydlitátové ke 31. 8. 2016. Důvodem je odchod do důchodu. Synodní rada si váží její ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

Synodní rada uděluje pokyn k opakované volbě Miloše Hübnera za faráře FS ČCE v Přelouči a faráře FS ČCE v Trnávce na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 v každém sboru na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada schvaluje kandidaturu Kamila Vystavěla na místo faráře FS ČCE V České Třebové na plný pracovní úvazek na dobu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021.

Synodní rada uděluje Ondřeji Pellarovi dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE v Plzni – západním sboru do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 8. 2021. Synodní rada uděluje pokyn k volbě Ondřeje Pellara za jáhna FS ČCE v Rokycanech na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada uděluje Františku Plecháčkovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS ČCE v Pardubicích do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 8. 2022.

 

Financování církve

Synodní rada schválila grantové výzvy na diakonické a rozvojové projekty. Budou rozeslané spolu s pravidly do sborů a seniorátů.

 

Ekumenické vztahy

SR souhlasí s delegací D. Běťáka, J. Syrovátky a T. Dusa na Youth Triennium v USA.

Synodní rada souhlasí s účastí synodního seniora na ordinační bohoslužbě EKM v Eisenachu 23. 4. 2017.

Synodní rada bere s díkem na vědomí, že slavnostní den k 500. výročí reformace se bude konat v Ratiboři v neděli 10. září 2017. Jedná se o součást projektu Naše reformace, jehož cílem je připomínat významná církevní výročí. Synodní rada prosí sbory a senioráty, aby si na tento termín neplánovali jiné akce.

Synodní rada bere na vědomí výsledky studia absolventů Semináře církevní hudby Evangelické akademie a pověřuje službou kantora v Českobratrské církvi evangelické tyto sestry a bratry: Samuel Mach, Marta Doubravová, Filip Hanuš Härtel, Daniela Valchařová, Eva Čejková, Ester Slaninová, Jaroslava Pražanová, Hana Kubíková, Pavlína Krupová, Michaela Svobodová, Julie Tomešová, Andrea Boháčová a Jan Trusina. Osvědčení budou předána při slavnostní bohoslužbě v evangelickém kostele v Ostravě 26. 6. 2016.