Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 28. 6. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada schvaluje kandidaturu Martina Sabo na místo faráře FS v Praze 10 – Strašnicích na plný pracovní úvazek na období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021.

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Trusiny za faráře FS v Benešově u Prahy na období od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2019 na plný pracovní úvazek. Synodní rada uděluje Tomáši Trusinovi dispens od setrvání na místě faráře ve FS v Benešově u Prahy do konce doby jeho povolání na sbor. Důvodem je skutečnost, že Tomáš Trusina by rád přijal pozvání do sboru v Praze 1 – Staré Město. Synodní rada uděluje pokyn k jeho volbě za faráře tohoto sboru na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 na poloviční pracovní úvazek a na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek. Synodní rada bere na vědomí snížení pracovního úvazku Tomáše Trusiny od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 ve FS v Benešově u Prahy ze 100 na 50 % i skutečnost, že uvedené platí v případě, že bude zvolen 1. farářem FS v Praze 1 – Staré Město od 1. 9. 2017.

Synodní rada potvrzuje volbu Martiny Šerákové Vlkové za farářku FS v Krabčicích u Roudnice nad Labem na období od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Miroslava Hamariho za faráře FS v Plzni – Korandově sboru na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

 

Správa církve

Synodní rada vyhlašuje usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE s platností od 28. 6. 2016. Usnesení budou zveřejněna na webu a informaci dostanou všechny farní sbory a poslanci synodu.

Synodní rada jmenuje Alenu Lavickou předsedkyní Komise pro péči o výpomocné kazatele. Dalšími členy jsou Pavel Kašpar, Antonín Plachý a Eva Marková. Komise vznikla k 1. 6. 2016 po zrušení Komise pro vzdělávání ordinovaných presbyterů.

 

Výchova mládeže

Na letní akce mládeže byli tradičně pozvání mládežníci z krajanských sborů z Ukrajiny. Synodní rada bere na vědomí, že sedm mládežníků z Ukrajiny se zúčastní Letního kempu mládeže ve Strmilově a dva z nich i International Campu v Herlíkovicích. Synodní rada pověřuje Ondřeje Titěru, aby se zúčastnil setkání s nimi v pondělí 18. 7. 2016 v Ústřední církevní kanceláři ČCE, a žádá, aby se tohoto setkání zúčastnil také Miroslav Pfann, který má na starost krajanské sbory na Ukrajině.

 

Hospodářské věci

Správní radě personálního fondu ve složení Miroslav Maňák, Aleš Mostecký a Eva Halamová končí ke 30. 6. 2016 funkční období. S platností od 1. 7. 2016 jmenuje synodní rada do funkce znovu Miroslava Maňáka a Aleše Mosteckého, nově Pavel Stolař. Předsedou jmenovala synodní rada Miroslava Maňáka. Evě Halamové, která již nehodlá pokračovat, děkuje za její práci.

 

Historické studie

Synodní rada souhlasí s odprodejem čtyř multiplicitních svazků Bible kralické (1., 2., 4. a 5. díl) Muzeu Bible v Pelhřimově.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo delegáta na Rüstzeit saských superintendentů 21. – 25. 11. 2016 v Míšni.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o návštěvě Německé luterské církve v Rumunsku. Synodní rada deleguje na Kirchentag v Braśově 29. 9. – 1. 10. 2017 Gerharda Frey-Reininghause.

Synodní rada bere na vědomí zprávu ze setkání partnerů Evangelické zemské církve v Sasku a pověřuje ekumenické oddělení, aby jednalo s generálním tajemníkem Martinem Jungem o možných termínech jeho návštěvy.

Synodní rada bere na vědomí průběh příprav Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy, které se koná 7. – 10. 7. 2016 v Budapešti.

Synodní rada bere na vědomí vydání pracovního materiálu Ekumenické rady církví „Křest, eucharistie a duchovenská služba v církvích ERC“.

Synodní rada deleguje na Liturgickou luterskou konferenci v Heilsbronnu 8. – 10. 7. 2016 Davida Sedláčka.

Synodní rada deleguje na AMD Bibelwochenkonferenz 12. – 15. 9. 2016 v Magdeburgu Dušana Sedláčka.

 

Různé

Synodní rada bere na vědomí vznik stránek www.prouprchliky.cz, které společně spustily Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE. Webové stránky mají za účel vytvářet internetovou platformu, na níž jsou soustředěny aktivity, které se v současnosti v ČCE dějí v souvislosti s (nejen) současnou krizí uprchlíků.

Synodní rada jmenuje Jana Maška předsedou komise pro projekt Truhlářská 8. Členy jsou dále Marta Procházková, Tomáš Rozbořil, Jana Slámová, Žofie Vobrová, Monika Žárská a Pavel Pokorný. Komise vznikla za účelemzáchrany a nového využití bývalé toleranční modlitebny Truhlářská 8 v Praze 1. Cílem je vznik nové expozice dějin evangelictví v České republice.