Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 6. 9. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada souhlasí se soutěžními podmínkami týkajícími se soutěže o nové logo Českobratrské církve evangelické, s navrhovaným časovým harmonogramem a složením výběrová komise. Soutěž bude brzy vypsána na tomto webu.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada projednala žádost Zdeňka Píšťka (farář FS v Pržně) a přijala jeho návrh na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi k 31. 8. 2016.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice Petry Mišterové (FS Přeštice) dohodou k 15. 9. 2016.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušek Noemi Bartlové, Milana Barota, Jiřího Marka a Bedřicha Marka a jejich hodnocení. Uděluje jim osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocných kazatelů z řad ostatních členů církve.

Synodní rada potvrzuje volbu Petra Tomáška za faráře FS ČCE v Chebu na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Miloše Hübnera za faráře FS ČCE v Trnávce a FS ČCE v Přelouči na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019, v každém sboru na pracovní úvazek 50 %.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada pověřuje Daniela Ženatého, Vladimíra Zikmunda a Gerharda Frey-Reininghause, aby zastupovali Českobratrskou církev evangelickou na Modlitbě za domov 2016. Jedná se o ekumenickou akci, kterou organizuje Ekumenická rada církví v ČR od roku 2007 každoročně na den výročí republiky 28. října.

 

Různé

Synodní rada rozhodla přispět na pomoc obětem zemětřesení v Itálii částkou 300 000 korun z fondu pro mezinárodní humanitární pomoc.