Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 4. 10. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada prodlužuje pověření Marie Melicharové jako pastorační pracovnice ve sboru v Brně I. na období do 31. 12. 2017 na úvazek 50 %.

Synodní rada prodlužuje pověření Jaroslavy Kordiovské jako pastorační pracovnice ve sboru v Kloboukách u Brna na období do 31. 12. 2017 na úvazek 50 %.

Synodní rada pověřuje Barboru Tomanovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Přešticích na pracovní úvazek 50 % na období od 17. 10. 2016 do 31. 12. 2017.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada vysílá Filipa Susu do kaplanské služby v Krajské nemocnici Liberec po dobu platnosti jeho služebního vztahu, nejdéle však do 4. 10. 2021.

Synodní rada potvrzuje volbu Juliany Rampich Hamariové za farářku sdružení sborů v Černošíně a ve Stříbře na období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021 na pracovní úvazek 50 % v každém ze sborů sdružení.

Synodní rada potvrzuje volbu Ondřeje Pellara za jáhna sboru v Rokycanech na období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Idy Tenglerové za farářku sboru v Novém Městě na Moravě na období od 22. 9. 2016 do 30. 9. 2017 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Dalibora Antalíka za faráře sboru v Praze 1 – Staré Město na období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2021 na úvazek ve výši 75 %.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada deleguje na konferenci žen v Berlíně 26. – 29. 10. 2016 Hanu Jüptnerovou.

Synodní rada deleguje na Rüstzeit saských superinterdentů 21. – 25. 11. 2016 v Míšni seniora Filipa Šimonovského.

Synodní rada deleguje jako oficiální hosty ČCE na Kirchentag v Berlíně a Wittenbergu 24. – 28. 5. 2017 Daniela Ženatého a Danielu Ženatou.