Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18. 10. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada bere na vědomí zprávu Gerharda Frey-Reininghause z návštěvy Kostnice, které se na konci května 2016 zúčastnil spolu s delegací Církve československé husitské a Parlamentu ČR.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada pověřuje Blanku Novou jako pastorační pracovnici ve sboru v Jindřichově Hradci na pracovní úvazek 100 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.

Synodní rada pověřuje Ivu Květoňovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Nosislavi na pracovní úvazek 50 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada pověřuje Drahomíru Pešlovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Sázavě na pracovní úvazek 25 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada pověřuje Miluši Hauserovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Brně II. na pracovní úvazek 50 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada pověřuje Martinu Kovářovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Růžďce na pracovní úvazek 75 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.

Synodní rada potvrzuje volbu Martina Sabo za faráře sboru v Praze 10 – Strašnicích na období od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Christofa Langeho za faráře sboru v Táboře na období od 15. 10. 2016 do 30. 9. 2021 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Klineckého za faráře sboru v Třebenicích na období od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Cejpa za faráře sboru v Libčicích nad Vltavou na období od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřího Šamšuly za faráře sboru v Litoměřicích na období 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020 na úvazek 75 %.

Synodní rada uděluje Pavle Jandečkové s účinností od 1. 10. 2016 osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.

 

Správa církve

Synodní rada stanovuje termíny svých zasedání v roce 2017 takto: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 27. 6., 18. 7., 15. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11. a 12. 12.

 

Jeronýmova jednota

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o jednání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty v září 2016. Shromáždění rozdělilo 2/3 sbírky darů za rok 2016 ve výši 2 210 157 korun, rozdělilo příspěvky na opravy a údržbu církevního majetku z prostředků vyčleněných z příspěvku na činnost pro rok 2017 a schválilo přidělení hlavního daru lásky za rok 2017 sboru v Horní Krupé (rekonstrukce sborového domu v kazatelské stanici v Havlíčkově Brodě). Příští výroční zasedání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty se bude konat 8. – 9. září 2017.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Blahoslava Lovečka z cesty do Srbska při příležitosti 150 let od založení evangelického kostela ve Velikom Središti na konci září 2016.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Anny Pražákové z návštěvy krajanů v rumunském Peregu Mare na přelomu září a října 2016.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Michala Kitty z konference „Svátek kultur v Husinci“ v Polsku 2. 10. 2016. Ústředními tématy byla například záchrana spolkového domu – české klubovny v Husinci, vznik virtuálního muzea nebo snahy o založení registrovaného spolku přátel Husince z Němců, Poláků a Čechů, který by usiloval o uchování odkazu českých exulantů, o turismus, osvětu a propagaci.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada povolává Alenu Rozbořilovou za katechetku sboru v Kloboukách u Brna.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada přijala výzvu Presbyterní církve v Koreji ke společným modlitbám. V loňském roce, kdy uplynulo 70 let od konce druhé světové války, po níž došlo k osvobození Korejského poloostrova z japonské nadvlády a rozdělení Koreje na severní a jižní, vydala Presbyterní církev v Koreji 70 modliteb, které později rozšířila na 100 témat k přímluvám. Sdílením těchto modlitebních témat se svými ekumenickými partnery chce korejská církev pokorně a upřímně pozvat k připomínce 71. výročí nenaplněného osvobození rozděleného Korejského poloostrova a k připojení se k tomuto zvláštnímu modlitebnímu hnutí za zhojení, smíření a mírové znovusjednocení korejského lidu.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Pavla Pokorného o Dětském církevním dni v Marktredwitz v Bavorsku 9. 10. 2016. Sešlo se tam asi 500 dětských účastníků ve věku 6 – 10 let, z toho zhruba 130 z příhraničních oblastí Česka. Tématem byl biblický příběh „Daniel se lvím srdcem“ ztvárněný divadelní formou. Setkání vyvrcholilo bohoslužbou.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Gerharda Frey-Reininghause a Daniely Ženaté z Konzultace partnerů Evangelické luterské církve ve Württembersku 22. – 28. 9. 2016. Týdenní konference se konala poprvé a jejím smyslem bylo více provázat bilaterální vztahy.

Synodní rada schválila text reakce na zneužívání pojmu křesťanské hodnoty. Plné znění ZDE.

Synodní rada se rozhodla připojit ke sbírce na pomoc Haiti, kterou vyhlásila Diakonie ČCE. Pro tento účel uvolnila 300 000 korun a prosí sbory, aby se ke sbírce přidaly také. Více o sbírce ZDE.