Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 1. 11. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada prodlužuje pověření Noemi Batlové jako pastorační pracovnice ve sboru v Olomouci na plný úvazek na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.

Synodní rada prodlužuje pověření Pavly Queisnerové jako pastorační pracovnice ve sboru v Pardubicích na pracovní úvazek 75 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.

Synodní rada prodlužuje pověření Martiny Dvořákové jako pastorační pracovnice ve sboru v Novém Městě na Moravě na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a snižuje rozsah jejího pracovního úvazku na 50 %.

Synodní rada pověřuje Emu Oravcovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Novém Městě na Moravě na pracovní úvazek 25 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada uděluje Noemi Batlové pověření k diakonské práci. Toto pověření není časově omezeno.

Synodní rada potvrzuje volbu Tomáše Trusiny za faráře sboru v Praze 1 – Starém Městě na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018 na pracovní úvazek 50 % a na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2022 na pracovní úvazek 100 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Lýdie Mamulové za farářku sboru v Praze 1 – Starém Městě na období od 4. 3. 2017 do 31. 12. 2017 na pracovní úvazek 75 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Františka Plecháčka za faráře sboru v Bukovce na období od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2021 na plný pracovní úvazek.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada vzala na vědomí zprávy Tomáše Duse, Jonáše Syrovátky a Daniela Běťáka z účasti na červencové konferenci Youth Triennium 2016 v USA. Konference se zúčastnilo kolem 5000 mládežníků středoškolského věku, většina z nich byla z USA. Hlavní motto akce znělo „Go!“.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Olivera Engelhardta ze spojeného synodu luterské a reformované církve v Polsku při příležitosti reformačního výročí.