Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15. 11. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výročí o přípravách připomenutí Lutherova výročí. Už 21. a 22. 11. 2016 bude v Praze jediná česká zastávka kamionu připomínajícího 500. výročí reformace. Hlavní slavnost k tomuto výročí se bude konat 10. 9. 2017 v kostele Českobratrské církve evangelické v Ratiboři a 17. 9. 2017 v kostele Slezské církve evangelické a. v. v Českém Těšíně.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí snížení pracovního úvazku faráře Jana Hudce od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 ve sboru Hrabová ze 70 % na 50 %.

Synodní rada pověřuje Blanku Vaculíkovou jako pastorační pracovnici ve sboru Liptál na pracovní úvazek 50 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada pověřuje Lenku Palovou jako pastorační pracovnici ve sboru Vsetín – Horní sbor na pracovní úvazek 50 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušek Libuše Palacké, Jana Dospivy, Michaela Waloschka a Michala Vejvody a jejich hodnocení. Synodní rada jim uděluje osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocných kazatelů z řad ostatních členů církve.

 

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada souhlasí se zapsáním Miriam Potočkové mezi kandidáty služby v církvi.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu Michala Kitty o cestě do Stroužného a Husince v říjnu 2016.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jana Krupy o cestě za krajany do Chorvatska 28. – 30. října 2016.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Pavla Pokorného z cesty na Ukrajinu v říjnu 2016.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Evy Wypior z další schůze kuratoria kostela Smíření v Dachau. V jeho rámci byli účastníci seznámeni s pokračováním projektu „Jména místo čísel“, dále se jednalo o práci s uprchlíky, o proběhlých akcích, o mírových akcích mládeže a o vzniku „Rady náboženství“ v Mnichově (multikulturní projekt s mottem „Mnichov je barevný“).

Synodní rada ČCE, jakožto členské církve Světového luterského svazu, vítá a vděčně přijímá společné prohlášení římských katolíků a luteránů z 31. října 2016. Synodní rada vyzývá místní sbory a farnosti, aby se jím nechaly inspirovat k setkáváním a tvořivé spolupráci.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Ireny Benešové z dobrovolnického pobytu na mezinárodních campech Evangelické luterské církve v Americe v létě 2016. Strávila tam 12 týdnů, z nichž první tři týdny byla příprava, seznamování se s úkoly a výcvik. Byla poslána do pensylvánského tábora Nawakwa nedaleko Harrisburgu. S dětmi se zapojovala do nejrůznějších aktivit, včetně biblických hodin.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Ondřeje Macka ze Dne reformace ve Vídni 3. 11. 2016. Poměrně velká část programu byla věnována prezentaci nového vydání Lutherovy bible. Druhým velkým tématem byl projev státní sekretářky Muny Duzdar o vládní kampani proti nenávistným projevům na internetu.

 

Různé

Synodní rada uvolňuje částku 250 000 korun z Fondu sociální a charitativní pomoci v cizině na pomoc postiženým opakovaným zemětřesením v Itálii, a to prostřednictvím Federace evangelických církví v Itálii.