Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29. 11. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru Pavla Klimeše k 31. 12. 2016. Váží si jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě jáhna.

Synodní rada potvrzuje volbu Jaroslava Vítka za seniorátního faráře Brněnského seniorátu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Jiřího Šimsy za seniorátního faráře Brněnského seniorátu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Václava Hájka za jáhna ochranovského sboru při ČCE v Ujkovicích na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 40 %.

 

Správa církve

Synodní rada jmenuje Janu Hofmanovou členkou poradního odboru liturgického k 1. 12. 2016.

 

Výchova mládeže

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Michaela Erdingera na členství v Celocírkevním odboru mládeže k 30. 11. 2016 a bere na vědomí, že řádnou členkou odboru se k 1. 12. 2016 stává Alexandra Jacobea.

 

Diakonie ČCE

Synodní rada souhlasí s poskytnutím částky 25 000 korun Středisku celostátních programů a služeb Diakonie ČCE na spoluúčast při úhradě nákladů spojených s projektem „Krabice od bot“.