Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 12. 2016

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Vyznání a život církve

Synodní rada uděluje příspěvek Spolku evangelických kazatelů na pořádání Farářského kurzu ve dnech 23. – 27. 1. 2017 ve výši 30 000 korun.

 

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje Pavlu Dvořáčkovi dispens od setrvání na místě faráře ve sboru v Praze 1 - Nové Město do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 30. 9. 2017 a váží si jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto, pokud se rozhodne odejít do výslužby, souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada vysílá bratra Miroslava Čejku do kaplanské služby ve Věznici Světlá nad Sázavou na dobu pěti let, a to od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 po dobu platnosti jeho pracovního poměru ve věznici.

Synodní rada pověřuje sestru Annu Koňařovou jako pastorační pracovnici ve sboru Střítež nad Bečvou na pracovní úvazek 25 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Věry Tyralíkové jako pastorační pracovnice ve sboru Valašské Meziříčí na pracovní úvazek 25 % na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada pověřuje Martinu Valáškovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Praze 10 – Vršovicích na pracovní úvazek 50 % na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Synodní rada prodlužuje pověření Milana Kantora jako pastoračního pracovníka ve sboru v Českém Těšíně na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky Martina Řeháčka a její hodnocení a uděluje mu osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada potvrzuje volbu Miloslavy Hofmanové za seniorátní farářku Poděbradského seniorátu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 60 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Jana Tkadlečka za seniorátního faráře Horáckého seniorátu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na pracovní úvazek 50 %.

Synodní rada potvrzuje volbu Lubomíra Červenky za faráře sboru v Hodslavicích na období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2022 na plný pracovní úvazek.

 

Armáda

Synodní rada souhlasí s tím, aby farář Jakub Hála vstoupil do aktivní zálohy Armády ČR.

 

Správa církve

Synodní rada potvrzuje volbu Pavla Pistora seniorátním kurátorem Poděbradského seniorátu.

Synodní rada potvrzuje volbu Michaela Erdingera druhým náhradníkem seniorátního výboru Horáckého seniorátu z řad farářů na období 12. 11. 2016 do 11. 11. 2022.

Synodní rada potvrzuje volbu Ludmily Míchalové-Mikšíkové za náhradnici seniorátního výboru Jihočeského seniorátu na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu Miroslava Pfanna z cesty na Ukrajinu na konci října 2016 při příležitosti 20. výročí postavení kostela v Bohemce. Po oslavě výročí proběhla po intenzivní přípravě v neděli i konfirmace šesti mladých lidí. Poté strávil několik dní ve Veselinovce, kde se věnoval hlavně vyučování dětí a návštěvám.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Filipa Šimonovského z Rüstzeitu saských superintendentů na konci listopadu 2016 v Míšni.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Gerharda Frey-Reininghause a Daniely Hamrové z partnerské konference v Bayreuthu 30. 10. 2016.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o pražské návštěvě z Reformované křesťanské církve na Slovensku.