Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 10. 1. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada potvrzuje volbu Ondřeje Pellara za seniorátního jáhna Západočeského seniorátu ČCE na období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2018 na pracovní úvazek 20 %.

Synodní rada jmenuje k 1. 1. 2017 Jiřího Weinfurtera koordinátorem pro supervizi v ČCE.

 

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada bere na vědomí zprávu o praxi Aleše Rosického.

 

Vzdělávání laiků

Synodní rada bere na vědomí přípravy vzdělávací akce pro presbytery s názvem Co by měl vědět každý presbyter. Pořádá ji 25. 3. 2017 poradní odbor pro práci s laiky.

 

Správa církve

Synodní rada bere na vědomí změnu sídla sboru v Semtěši. To je od 1. 1. 2017 Semtěš 74, 286 01 Čáslav.

Synodní rada jmenuje Martina Kocandu členem poradního odboru organizačního a právního.

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Martina Kocandy na členství ve strategické komisi k 31. 12. 2016 a k 1. 1. 2017 jmenuje členem této komise Jaromíra Plíška.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Daniela Ženatého z pohřbu Hebbe Kohlbrugge v holandském Zeistu.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Joela Rumla z jeho půlročního pobytu v Evangelické církvi ve Falci.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Gerharda Frey-Reininghause ze setkání Světové misijní rady skotské církve.