Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 24. 1. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada obnovuje Zdeňku Píšťkovi způsobilost k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada vysílá Vendulu Glancovou do kaplanské služby ve věznici Příbram od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2021.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušek Borise Tančeva a Petra Maláče a jejich hodnocení. Uděluje jim osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada potvrzuje volbu Otakara Mikoláše za seniorátního jáhna Moravskoslezského seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 na pracovní úvazek 30 %.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Petra Brožka o workshopu Evropských cest reformace, kterého se zúčastnil v prosinci 2016.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Radima Žárského z konference o misii v Ženevě v listopadu 2016.

 

Evangelická akademie

Synodní rada bere na vědomí, že ve výběrovém řízení na pozici ředitele Ústředí Evangelické akademie byla vybrána Helena Wernischová, která nastoupí na 0,8 úvazku od 1. února 2017.

 

Diakonie ČCE

Synodní rada jmenuje Jana Soběslavského ředitelem Diakonie ČCE s nástupem k 1. 4. 2017. Jeho jmenování navrhla na základě výsledků výběrového řízení dozorčí rada Diakonie ČCE. Do nástupu nového ředitele, tedy na období od 1. 2. do 31. 3. 2017, jmenuje synodní rada prozatímním ředitelem Diakonie ČCE Miloslava Běťáka. Synodní rada se také setkala s končícím ředitelem Petrem Haškou, aby mu poděkovala za jeho práci.

 

Různé

Synodní rada podporuje vydání čtyřsvazkové edice k výročí Martina Luthera a pověřuje ekumenické oddělení koordinací projektu. Edice má obsahovat Menší a Větší katechismus Martina Luthera, překlad zhruba sta Lutherových citátů, překlad monografie o Lutherovi od Albrechta Beutela a knížku pro děti.