Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 7. 2. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru Zdeňka Bárty k 31. 3. 2017. Důvodem je odchod do důchodu. Synodní rada si váží jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada obnovuje Pavlu Junovi způsobilost k ordinované službě faráře v ČCE.

Synodní rada nesouhlasí se zachováním neobsazeného místa pastoračního pracovníka ve sboru v Nosislavi.

 

Jeronýmova jednota

Synodní rada doporučuje ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty poskytnout půjčku Sboru Reformované církve kalvinské v Bjeliševaci na půdní vestavbu v kostele ve výši 50 000 korun z fondu Jubilejního tolerančního daru.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu o rozhovoru s koordinátory pro práci v českých sborech v zahraničí.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada ukončuje k 31. 1. 2017 členství Jany Špinarové v komisi pro pastorační pracovníky a k 1. 2. 2017 jmenuje členkou komise Pavlu Queisnerovou. Předsedou komise od 1. 2. 2017 jmenuje Miroslava Erdingera.

 

Hospodářské věci

Synodní rada souhlasí s prodejem referentského automobilu Škoda Fabia (r. v. 2000) za tržní cenu.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada podporuje uspořádání konference k výročí Martina Luthera v Senátu Parlamentu ČR 20. 10. 2017 a pověřuje ekumenické oddělení přípravou této konference.

Synodní rada přijímá nabídku Německého kulturního fóra a pověřuje ekumenické oddělení, aby dále pokračovalo v přípravách výstavy o luterství v Českých zemích.

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení, aby našlo dva delegáty na Spring School v termínu 8. – 12. 5. 2017 v Merville ve Francii. Letošním heslem je „Církev na tržišti“.

 

Různé

Synodní rada žádá Jeronýmovu jednotu, aby hledala možnosti podpory sborů při úhradě vstupních nákladů pro žádosti na zateplení farních budov.

Synodní rada bere na vědomí informaci poradního odboru pro otázky životního prostředí o probíhající diskuzi ve věci legislativy týkající se národních parků.