Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 2. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje Martinu Zikmundovi dispens od setrvání na místě faráře sboru v Libici nad Cidlinou do konce doby jeho povolání na sbor, tj, do 31. 8. 2019. Důvodem je pozvání na místo faráře v jiném sboru.

Synodní rada bere na vědomí ustanovení faráře Pavla Rumla za poradce ministra obrany.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky Simony Kopecké a její hodnocení a uděluje jí osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocné kazatelky z řad ostatních členů církve.

 

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada souhlasí se zapsáním Benjamina Rolla mezi kandidáty služby v církvi.

 

Vikariát

Synodní rada přijímá do vikariátu na rok 2017/2018 Martina Bánociho, Alžbětu Hanychovou, Jana Hrudku, Tomáše Juna, Ivu Květonovou, Jana Lavického, Jana Mikschika, Annu Peltanovou a Jonáše Plíška.

Synodní rada souhlasí s přijetím Petra Hašky do jáhenské praxe na rok 2017/2018.

 

Správa církve

Synodní rada ukončuje k 31. 1. 2017 členství v grantové komisi Pavlu Hájkovi, Milanu Včelišovi, Heleně Burianové, Jiřímu Tvrzníkovi, Heleně Najbrtové a Jiřímu Schneiderovi. K 1. 2. 2017 jmenuje novými členy Terezu Matějkovou, Antonína Plachého a Daniela Marka. Předsedou komise jmenuje Vladimíra Zikmunda a místopředsedou Jaromíra Plíška.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Marka Bárty na členství v komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů k 1. 2. 2017.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s finanční podporou interaktivního česko-německého zpěvníčku vánočních písní ve výši 20 000 korun z prostředků tiskového fondu.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olivera Engelhardta z lednového semináře Luterského světového svazu pro laiky ve vedoucích pozicích církví.

 

Péče o uprchlíky

Synodní rada pověřuje faráře Petra Payna dobrovolnou pastorační službou uprchlíkům.