Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2017 - únor/březen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

 

Úřední pošta:

Informativní pošta:

- Kurz pro mladší mládež, Křížlice, březen 2017

- Duchovní cvičení, Kolín, květen 2017

- Léto 2017 s evangelickou mládeží - nabídka kurzů

  • Materiály od poradního odboru SR pro otázky životního prostředí:

- průvodní dopis

- postní kalendář - formát A3 a A4

- pozvání na akci Autopůst 2017

Další sdělení:

  • K 1. únoru 2017 nastoupila v rámci ÚCK na pozici ředitelky Ústředí Evangelické akademie sestra Helena Wernischová (e-mail: wernischova@e-cirkev.cz, tel.: 224 999 223).

K témuž datu převzala ses. Wernischová také agendu kaplanů a dalších členů ČCE pověřených duchovenskou službou v jiných institucích (armáda, věznice, zdravotnická zařízení aj.).

  • Od 1. března je v provozu nový církevní web pod známou adresou www.e-cirkev.cz. Stránky nabízejí v přehlednější podobě základní informace o naší církvi a lze na nich nalézt to nejzajímavější a nejdůležitější z aktuálního dění.

Zároveň vzniká zcela nový web ústředí ČCE www.ustredicce.cz pro ty, kdo hledají spíše „úřednické“ informace o Ústřední církevní kanceláři ČCE, synodní radě a synodu. Oba weby jsou vzájemně propojené proklikem vpravo nahoře. Připomínky je možné zasílat na e-mail vondrova@e-cirkev.cz.

 

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK