Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 7. 3. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s návrhem, aby členem komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů byl koordinátor supervize z titulu své funkce, proto jmenuje členem Jiřího Weinfurtera s platností k 1. 3. 2017.

Synodní rada potvrzuje volbu Davida Balcara za faráře sboru v Praze 1 – Nové Město na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada uděluje Lence Freitingerové dispens od setrvání na místě farářky sboru ve Vanovicích do konce doby jejího povolání na sbor, tj. do 30. 6. 2018. Důvodem je pozvání na jiný sbor.

 

Jeronýmova jednota

Synodní rada doporučuje Ústřednímu představenstvu Jeronýmovy jednoty poskytnutí půjčky Nezávislému evangelickému bratrskému sboru ve Veselynivce na opravu stropu pod střechou budovy modlitebny ve výši 13 510 korun z fondu Jubilejního tolerančního daru.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada pověřuje Pavla Pokorného, aby napsal pro média vysvětlení k pojmům luterský a luteránský, abychom pomohli porozumění tomuto pojmu v Lutherově roce.

Synodní rada přijala per rollam 27. 2. 2017 stanovisko k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

 

Rúzné

Synodní rada pověřuje Lenku Dobšovou, aby byla i nadále členkou dozorčí rady Mementa Lidice o.p.s. pro funkční období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020.

Synodní rada souhlasí s adopcí hrobu Bohumila Bareše a pověřuje ÚCK naplánovat nutnou opravu hrobu na rok 2018.