Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 3. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru faráře Jana Tkadlečka k 31. 8. 2017.

Synodní rada potvrzuje volbu Jaroslava Kučery za faráře sboru v Novém Bydžově na období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019 na úvazek 30 %.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Evy Zadražilové z cesty zástupců synodní rady do krajanských sborů na Ukrajině. Synodní rada se raduje ze společenství sester a bratří v tamních sborech naší církve. Děkuje všem, kdo společenství těchto sborů tvoří a pečují o ně, velmi si váží jejich služby. Synodní rada také doporučuje, aby život sborů v Bohemce a Veselynivce byl otevřen všem bez ohledu na jejich národnost. V plánu je povolání faráře Michaela Erdingera na Ukrajinu, a to po Velikonocích 2018 na šest měsíců.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje Jiřině Kačenové, Davidu Sedláčkovi a Alexandře Jacobee dlouhodobé studijní volno.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olgy Navrátilové z evropského regionálního shromáždění Světového luterského svazu ve švédském Höör, která předchází celosvětovému valnému shromáždění, které se bude konat v květnu 2017 v Namibii. Cílem evropského shromáždění byla zejména příprava na valné shromáždění a výběr kandidátů do rady Světového luterského svazu.

 

Různé

Synodní rada zasílá kondolenční dopis k úmrtí kardinála Miloslava Vlka Arcibiskupství pražskému. Při této příležitosti synodní rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc korun Domácímu hospici Duha, o. p. s., Hořice, které kardinál Vlk aktivně podporoval.

Synodní rada bere na vědomí, že členy správní rady Nadačního fondu pro církevní školství pro období 2017 – 2019 jsou Eva Tkadlečková (zvolena předsedkyní), Jana Kašparová (zvolena místopředsedkyní) a Jana Fučikovská (zvolena sekretářem). Revizorkou se stala Věra Štulcová.