Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ze dne 4. 4. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru faráře Jana Tkadlečka k 31. 8. 2017.

Synodní rada potvrzuje volbu Jaroslava Kučery za faráře sboru v Novém Bydžově na období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019 na úvazek 30 %.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada souhlasí s kandidaturou Michaela Erdingera na místo celocírkevního kazatele pro sbory ve východní Evropě a tohoto kandidáta navrhne synodu k volbě. S bratrem Erdingerem se synodní rada sejde k rozhovoru, při kterém budou prodiskutovány podmínky jeho plánovaného povolání k šestiměsíční službě v krajanských sborech v Bohemce a Veselynivce na Ukrajině.

Synodní rada doporučuje Ústřednímu shromáždění Jeronymovy jednoty schválit dary na splacení půjček z jubilejního tolerančního daru, poskytnutých na opravu vodovodu v prostorách nezávislého evangelického sboru ve Veselynivce na Ukrajině a na stavební úpravy v prostorách reformovaného sboru ve Velkém Pereku (Peregu Mare) v Rumunsku.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada jmenuje sestru Romanu Kuboňovou členkou poradního odboru pro práci s dětmi a bere na vědomí rezignaci sestry Jitky Češkové na členství v poradním odboru pro laiky.

Synodní rada jmenuje do celocírkevního odboru mládeže tyto členy zvolené celocírkevní poradou zástupců mládeže ze seniorátů: Alexandru Jacobeu, Janu Hofmanovou, Jakuba Martinů, Daniela Orta, Alenu Pikousovou, Ondřeje Zikmunda, Maroše Klačka, Zuzanu Férovou a Dominika Bláhu, jako náhradníky pak Lukáše Pešouta, Ludmilu Míchalovou-Mikšíkovou, Matěje Halaše a Laliu Diopovou. Funkční období nového COM začíná listopadem 2017.

 

Hospodářské a stavební věci

V rámci dlouhodobě sledovaného záměru na zlepšení podmínek ubytování v Church Pensionu rozhodla synodní rada spojit tento záměr s komplexnějšími úpravami Husova domu, v jehož prostorách je pension umístěn, a využít při přípravě těchto úprav mj. dlouholetých zkušeností br. Andrease Hesse s provozováním obdobných budov a zařízení v zahraničí. V této souvislosti přijímá synodní rada následující základní usnesení, které bude sloužit jako výchozí pro další pokračování potřebných činností:

1. Synodní rada chce zachovat Church Pension.

2. Synodní rada chce zachovat dosavadní způsob poskytování služeb, tj. bez večeří, obědů atp.

3. V Husově domě podporujeme činnost, která je otevřená, lidi přivádí a shromažďuje.

Nepodporujeme užití prostor HD pro kanceláře či pro byty (výjimka - potřeby církve).

4. Chceme posoudit komplexní využití prostor Husova domu, včetně možného využití sklepů, garáží, dvora, pro dobrý a efektivní provoz HD.

5. Máme zájem na další spolupráci s Divadlem Kalich.

6. Podporujeme větší propojení knihkupectví Kalich, případně divadla Kalich, s životem v HD.

7. Třetí patro – byt po Rumlových – navrhujeme zapojit do penzionu.

8. Vítáme propojení využití 1. patra – zasedací místnosti – pro potřeby penzionu.

9. Rekonstrukci HD chceme učinit událostí důležitou pro celou církev, především informacemi a připomínáním.

10. Chceme financování oprav učinit věcí celé církve, spoléhat více na vlastní než zahraniční zdroje.

11. Navážeme na započatou spolupráci s arch. Davidem Vávrou.

12. Opravy a úpravy chceme dokončit v roce 2020.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olgy Navrátilové z evropského regionálního shromáždění Světového luterského svazu ve švédském Höör, která předchází celosvětovému valnému shromáždění, které se bude konat v květnu 2017 v Namibii. Cílem evropského shromáždění byla zejména příprava na valné shromáždění a výběr kandidátů do rady Světového luterského svazu.

Alena Fendrychová podala zprávu z Kulatého stolu Valdenské církve, který se konal 16.-18.3.2017 na Sicílii, kde se seznámila také s projektem Mediterranean Hope.

Synodní rada jmenovala Janu Hofmannovou, Gerharda Frey-Reininghause a Lenku Ridzoňovou do pracovních skupin Leuenberského synodu v ČR.

 

Různé

Synodní rada zasílá kondolenční dopis k úmrtí kardinála Miloslava Vlka Arcibiskupství pražskému. Při této příležitosti synodní rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc korun Domácímu hospici Duha, o. p. s., Hořice, které kardinál Vlk aktivně podporoval.

Synodní rada bere na vědomí, že členy správní rady Nadačního fondu pro církevní školství pro období 2017 – 2019 jsou Eva Tkadlečková (zvolena předsedkyní), Jana Kašparová (zvolena místopředsedkyní) a Jana Fučikovská (zvolena sekretářem). Revizorkou se stala Věra Štulcová.