Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ze dne 18. 4. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada pověřila Emilii Ouzkou dobrovolnickou duchovenskou službou ve vazební věznici Hradec Králové na dobu od 1.5.2017 do 30.4.2021.

Synodní rada potvrzuje opakovanou volbu Michala Šourka za faráře sboru v Praze 4 – Jižním Městě a Jana Plecháčka za faráře ve sboru v Heřmanově Městci. Oba jsou zvoleni do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada potvrdila také volbu Daniely Zapletalové Grollové za farářku ve sboru ve Volyni, Pavla Freitingera za faráře sboru ve Vsetíně (Horní sbor) a Lenky Freitingerové za farářku v Pržně. I tito tři jsou zvoleni na dobu pěti let na plný pracovní úvazek.

 

Správa církve 

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z vizitací několika sborů příslušnými seniorátními výbory: Hustopeče – 6. 11. 2016, Polička – 29. 1. 2017, Brandýs nad Orlicí – 29. 1. 2017, Lysá nad Labem – 25. 2. 2017, Raná u Hlinska – 12. 3. 2017.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada navrhne 3. zasedání 34. synodu povolat Michaela Erdingera za celocírkevního kazatele pro sbory ve východní Evropě s určením pro české sbory na Ukrajině na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018. Synodní rada a Michael Erdinger se dohodli na znění povolací listiny a souvisejících smluv.

 

Hospodářské věci

Synodní rada souhlasila s bezúplatným převodem hřbitova v Mělnickém Vtelnu (nemovitosti LV č. 79 katastrální území Mělnické Vtelno) z majetku ČCE do majetku obce Mělnické Vtelno za předpokladu, že náklady spojené s převodem bude hradit obec Mělnické Vtelno.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada vysílá Jana Satkeho na konferenci organizací pro diasporu Bavorské luterské církve, která se bude konat 22. - 23. 10. 2017 v Neuendettelsau.

Synodní rada vzala na vědomí, že Komise církví pro migranty v Evropě (Churches Commission for Migrants in Europe) uspořádá své valné shromáždění a odbornou konferenci v Husově domě v Praze ve dnech 21. – 25 .6. 2017.

Řídící výbor Ekumenické rady církví delegoval do odborné skupiny pro studium 17. století Mgr. Jiřího Justa, Th.D. a Otu Halamu, Th.D.

 

Různé

Synodní rada souhlasila s převodem 500 000 Kč z prostředků fondu sociální a charitativní pomoci v ČR do fondu humanitární pomoci spravovaného Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Prostředky z tohoto fondu jsou nutné k zachování připravenosti na mimořádné události v ČR (především povodně).

Synodní rada schválila příspěvek 10 000 Kč Základní a Základní umělecké škole v Náchodě na pořádání hudebně-divadelního festivalu.