Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2017 - květen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

 

Informativní pošta:

 

Další sdělení:

  • V rámci grantového systému ČCE se chystá vypsání grantových výzev k podávání žádostí o podporu diakonických a rozvojových projektů pro rok 2018. Výzvy a další související dokumenty budou zveřejněny na webu Ústředí ČCE nejpozději do pondělka 5. června a informaci o tom obdržíte zvláštním e-mailem.
  • V březnu proběhl seminář s názvem Co by měl vědět každý presbyter. Pokud Vás blíže zajímají témata evangelická identita, mezilidské vztahy ve staršovstvu a ve sboru, církevní řády a nejen sborové finance, materiály k přednáškám na tato témata naleznete na webu Ústředí ČCE pod tímto odkazem.
  • V pátek 9. června probíhá Noc kostelů, pokud si chcete objednat např. seniorátní pexesa, brožurky o církvi, seniorátní letáky, knihy a DVD z projektu Dědictví reformace apod., napište objednávku ses. Monice Voženílkové na vozenilkova@e-cirkev.cz.

 

Se srdečným pozdravem

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK