Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 30. 5. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí povolání Tomáše Matějovského za náměstka seniorky Ústeckého seniorátu ČCE od 1. 4. 2017 do nejbližšího řádného zasedání konventu v seniorátu.

Synodní rada uděluje bratru Radku Matuškovi dispens od setrvání na místě faráře ve sboru v Chodově u Karlových Varů do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 30. 9. 2017. Důvodem je pozvání na místo faráře v jiném sboru.

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru faráře Petra Chlápka k 30. 6. 2017.

Synodní rada potvrzuje volbu Martina Zikmunda za faráře sboru v Karlových Varech na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2022 na plný pracovní úvazek.

 

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada souhlasí s přijetím Jordana Tomeše mezi kandidáty služby v církvi.

 

Jáhenská praxe

Synodní rada souhlasí s umístěním Petra Hašky k mentorce Martě Zemánkové (farní sbor Praha 4 – Nusle).

 

Armáda

Synodní rada pověřuje Jana Machalu kaplanskou službou v Armádě ČR od 1. 8. 2017 do 1. 8. 2021

 

Správa církve

Synodní rada schvaluje grantové výzvy a ukládá ÚCK jejich rozeslání spolu s pravidly a s průvodním dopisem do farních sborů a seniorátů. Celková výše prostředků k rozdělení na podporu diakonických a rozvojových projektů pro rok 2018 činí 9 180 000 korun. Výzvy jsou směřovány do týchž oblastí jako v roce 2017 (Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání; Diakonická práce; Evangelické tábory pro děti a mládež).

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Pavla Klimeše na členství v poradním odboru organizačním a právním a děkuje mu za dosavadní působení v něm.

 

Vězeňská služba

Synodní rada pověřuje farářku Julianu Rampich Hamariovou kaplanskou službou ve věznici Kynšperk od 1. 6. 2017 do 1. 6. 2021.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada se na svém zasedání setkala s odcházejícím biskupem Slezské církve evangelické a. v. Janem Waclawkem, aby se s ním rozloučila a poděkovala mu za budování dobrých vztahů mezi našimi církvemi. Synodní senior Daniel Ženatý a zástupci ekumenického oddělení se také v neděli 21. května zúčastnili instalace nového biskupa Tomáše Tyrlíka v Českém Těšíně.