Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 6. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada uděluje Zdeňku Šormovi dispens od setrvání na místě faráře ve sboru v Novém Městě na Moravě do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 8. 2020. Důvodem je pozvání na jiný sbor.

Synodní rada potvrzuje volbu Daniela Freitingera za faráře sboru v Českých Budějovicích na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022 na plný pracovní úvazek.

Synodní rada přijímá návrh Marka Váni na ukončení zaměstnaneckého poměru v církvi a souhlasí s ukončením jeho zaměstnaneckého poměru ke dni 31. 7. 2017.

Synodní rada si váží ochoty Milana Michalíka i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí, se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele i po dosažení věku 70 let.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada bere na vědomí informace o ukončení dvouletého kurzu S dětmi na cestě víry, který byl určen především učitelům nedělní školy, dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Kurz měl svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem. Úspěšně jej absolvovalo 12 účastníků. Do budoucna se uvažuje o dalším běhu.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zápis z jednání řídícího výboru Ekumenické rady církví v ČR 31. 5. 2017. Bere na vědomí také skutečnost, že rezignací Daniela Fajfra se novým předsedou ERC k 1. 7. stává synodní senior ČCE Daniel Ženatý.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o cestě zástupců bavorské církve po místech, v nichž tato církev podpoří nebo v minulosti podpořila některé projekty (Cheb, Přeštice, Mladá Boleslav, Tábor, Havlíčkův Brod, Horní Krupá, Vsetín).

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olgy Navrátilové z květového valného shromáždění Luterského světového svazu, na kterém byla zvolena do rady svazu jako historicky první český zástupce.