Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 27. 6. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada bere na vědomí povolání Heleny Junové za náměstkyni seniora Poděbradského seniorátu ČCE od 1. 7. 2017 do nejbližšího řádného zasedání konventu.

Synodní rada potvrzuje volbu Rut Brodské za farářku sboru v Černilově na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2022 na pracovní úvazek 50 %.

 

Vzdělávání laiků

Synodní rada jmenuje Petra Tomáška členem komise pro péči o výpomocné kazatele, a to k 1. 7. 2017.

 

Armáda

Synodní rada prodlužuje pověření Jiřího Zedníčka ke kaplanské službě v Armádě ČR.

 

Správa církve

Synodní rada vyhlašuje usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE s platností od 27. 6. 2017.

 

Historické studie

Synodní rada souhlasí s návrhem Ústředního archivu ČCE na zmapování, uložení a uspořádání seniorátních archivních fondů z let 1781 – 1989.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jana Keřkovského z květnového synodu Francouzské protestantské církve v Lille. Je to menšinová církev s velmi podobnými podmínkami a úkoly, jaké má i ČCE. Synod zvolil novou synodní radu, poprvé je v čele církve žena. Hlavním tématem synodu bylo vyjádření víry (Déclaration de foi) po nedávném spojení reformované a luterské církve ve Francii. Vedení Francouzské protestantské církve velmi ocenilo prohlášení synodní rady ČCE ke zneužívání pojmu křesťanské hodnoty.

 

Evangelická akademie

Synodní rada bere na vědomí zprávu spirituála Aleše Wrany o jeho činnosti na Konzervatoři Evangelické akademie. Mezi aktivity patří například nedělní výjezdy studentů do sborů Moravskoslezského seniorátu, velikonoční hra nebo oslavy 25. výročí Evangelické akademie.

Synodní rada bere na vědomí zprávu koordinátorky škol Evangelické akademie Heleny Wernischové o její činnosti.

 

Různé

Synodní rada jmenuje Petra Slámu do výboru České biblické společnosti od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020 a děkuje Ester Čaškové za její dosavadní práci ve výboru.