Sborová zásilka

Sborová zásilka 5/2017 - červen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Usnesení jsou dostupná na webu ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve/Synod/Usnesení synodů

Kromě přímého náhledu je soubor usnesení včetně příslušných tisků ke stažení zde.

Budeme Vás také informovat o tom, až bude na www.evangnet.cz k dispozici aktuální CZ a církevní řády, tj. ve znění po 3. zasedání 34. synodu.

Prosíme, věnujte usnesením pozornost. Slouží nám ve všech rovinách církve, tedy ve sborech, seniorátech i v církvi povšechné.

Objevujte důležitost usnesení, seznamujte s nimi členy sboru a všechny, o nichž víte, že se o život církve zajímají. Zveřejněte přístup k usnesením na svých webových stránkách, nástěnkách, atp. Vyjádříte tak mj. úctu k práci mnohých, kteří během roku o záležitostech církve pečlivě a náročně jednali.

Informativní pošta:

Zejména pro faráře a kurátory je určen abecední seznam agend, kterým se věnuje ústřední církevní kancelář. V seznamu uvádíme, na koho je možné se v jednotlivých oblastech obracet.

Tento dokument je dostupný též na www.ustredicce.cz pod rubrikami Informace/Pro sbory/Na koho se obracet, kde bude podle potřeby průběžně doplňován a aktualizován.

Další sdělení:

Na webu ustredicce.cz je pod rubrikou Ústřední církevní kancelář/Dokumenty/Grantový systém/Granty 2018 ke stažení prezentace (Školení DaRP), která byla obsahem „grantového školení“, které proběhlo 24. 6. v Brně a 27. 6. v Praze. Pro přímý přístup klikněte zde.

 

 

Se srdečným pozdravem a přáním pěkného léta

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK

Daniel Ženatý, synodní senior