Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ze dne 11. 7. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada ČCE bere na vědomí snížení pracovního úvazku faráře Jiřího Tenglera od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018 ve FS ČCE v Poličce z 100% na 50%.

SR rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru farářky Idy Tenglerové dohodou ke dni 31. 8. 2017. Důvodem je odchod farářky do ročního ekumenického působení v Church of Scotland.

SR rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice sestry Barbory Tomanové ze sboru v Přešticích dohodou ke dni 31. 7. 2017.

SR potvrzuje volbu bratra Lukáše Pešouta za faráře FS ČCE v Lysé nad Labem na období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2023 na plný pracovní úvazek.

SR potvrzuje volbu bratra Radka Matušky na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020 za faráře FS ČCE v Horním Slavkově na pracovní úvazek 50%, v Podbořanech na pracovní úvazek 25% a v Ostrově na pracovní úvazek 25%.

 

Správa církve

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z jednání seniorátního výboru Ochranovského seniorátu a z vizitací ve farních sborech v Letohradě a Mladé Boleslavi.

SR jmenuje Adama Csukáse členem poradního odboru organizačně právního.

SR bere na vědomí zprávu o dokončení přestavby webu e-cirkev.cz, o přechodu do provozního režimu webů e-cirkev.cz (pro veřejnost) a ustredicce.cz (pro SR, ÚCK, synod, sbory) a rozdělení kompetencí při správě webových stránek. SR děkuje všem, kdo se na tvorbě nových webů podíleli.

SR vyhlásila na minulém zasedání usnesení 3. zasedání 34. synodu ČCE. Dnes schválila rozdělení úkolů plynoucích z usnesení synodu konkrétním zpracovatelům (ÚCK, SR, poradní odbory či komise).

 

Jeronýmova jednota

Synodní rada bere na vědomí návrh na vydání publikace ke 100. výročí Jeronýmovy jednoty a souhlasí, aby náklady (max. 50 000 Kč) byly hrazeny z kapitoly „Výročí“.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje faráři Jiřímu Ortovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 1. 9. do 1. 11. 2017.

 

Mládež

Synodní rada bere na vědomí rezignaci Jany Škubalové na členství ve všech poradních odborech, komisích a skupinách související s jejím pracovním poměrem a děkuje jí za odvedenou práci.

 

Rekreační střediska

Synodní rada bere na vědomí podanou výpověď z nájmu Ing. Miroslava Cejnara ve středisku Sola fide v Janských Lázních s termínem ukončení nájmu k datu 31. 10. 2017. SR souhlasí s předloženým návrhem nabídky pronájmu objektu Janské Lázně a ukládá ÚCK zajistit zveřejnění této nabídky na webových stránkách e-církev.cz a evangnet.cz.

 

Evangelická akademie

Synodní rada jmenuje Mgr. Renatu Michálkovou do funkce ředitelky škol EA Brno SZŠ+VOŠ ke dni 1. ledna 2018.

 

Různé

Synodní rada vyslovuje souhlas se záměrem FS ČCE v Praze-Dejvicích lépe zviditelnit modlitebnu v ulici Dr. Zikmunda Wintra 15 a ukládá ÚCK, aby se sborem v této věci spolupracovala.

V Lysé nad Labem se ve dnech 3. a 4. listopadu 2017 koná mezinárodní veletrh pohřebnictví a důstojného umírání "Poslední cesta". Odborné semináře, workshopy a přednášky budou zaměřeny na způsoby a možnosti péče o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí a rituály spojované s posledním rozloučením se zemřelými. Cílem celé akce je otevření tématu důstojného odchodu z tohoto světa, posledního rozloučení a smíření se se smrtí. Synodní rada podporuje tento projekt a doporučuje církvi se aktivně zapojit. Další informace o podmínkách pro zájemce o účast na tom veletrhu zjišťujeme.