Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ze dne 15. 8. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada potvrzuje dočasné povolání Karla Müllera za seniorátního faráře pro mládež Pražského seniorátu na plný pracovní úvazek na období od 1. 9. 2017 do 11. 11. 2017, tj. do nejbližšího zasedání konventu Pražského seniorátu, který jej bude volit.

Synodní rada uděluje Davidu Najbrtovi dispens od setrvání na místě faráře ve sboru v Kostelci nad Orlicí do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 12. 2021. Důvodem je pozvání na místo faráře v jiném sboru.

Synodní rada uděluje Lukáši Královi dispens od setrvání na místě faráře ve sboru v Merklíně u Přeštic do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 12. 2018. Důvodem je pozvání na místo faráře v jiném sboru.

Synodní rada potvrzuje volbu Karla Šimra za faráře sboru v Chrástu u Plzně na období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020 na pracovní úvazek 66 %.

 

Fakulta a bohoslovci

Synodní rada bere na vědomí zprávy z praxe Jordana Tomeše ve sboru v Českém Těšíně.

Synodní rada souhlasí se zapsáním Terezy Halasové mezi kandidáty služby v církvi.

 

Armáda

Synodní rada vysílá kaplanku Gabrielu Horákovou pro duchovní službu v Armádě ČR na další období, tj. od 15. 8. 2017 do 15. 8. 2021.

 

Vězeňská služba

Synodní rada pověřuje Karla Cuchala k duchovenské službě ve věznici Plzeň-Bory na dobu od 15. 8. 2017 do 31. 12. 2019.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada bere na vědomí zprávu Ladislava Moravetze z červencové Liturgické luterské konference v Heilsbronnu s tématem „Bohoslužba a její hudební výrazové prostředky“.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Filipa Susy, který se v červnu zúčastnil každoročního zasedání regionální skupiny GEKE pro jihovýchodní Evropu. Na setkání prezentoval situaci ve výuce evangelického náboženství na českých školách.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Daniely Hamrové z ekumenického studijního kurzu v Josefstalu. Tématem jarního setkání bylo Smíření, zároveň se slavilo 50 let ekumenických kurzů v Josefstalu a 50 let od vzniku Centra Nagel-Kreuz v Josefstalu. V září bude v prostorách ÚCK zasedat šestičlenný přípravný tým pro kurz v roce 2018.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Olivera Engelhardta o návštěvě zástupců Evangelické luterské církve v Americe (ELCA) v Praze s cílem navázat vzájemný kontakt vedoucí k možné spolupráci.

 

Různé

Synodní rada souhlasí se zasláním 300 000 korun z fondu křesťanské a charitativní pomoci na pomoc v květnu povodněmi zasažené Srí Lance. Záplavy se dotkly asi pěti set tisíc obyvatel zejména na severu a západě Srí Lanky, přičemž až 73 000 z nich muselo podle OSN opustit své domovy. Synodní rada se tak připojuje ke sbírce vyhlášené Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE, ve které se podařilo shromáždit 25 000 korun. Středisko chce ve spolupráci s místními experty z Centre for Environment and Development (CED) vytvořit dlouhodobý plán obnovy pro komunitu v nejvíce zasažené oblasti.