Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2017 - srpen

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další sdělení:

  • Připomínáme a prosíme, pokud jste tak ještě neučinili, o kontrolu údajů o sborech na www.evangnet.cz/cce/sbory/, které budou podkladem pro schematismus do Evangelického kalendáře 2018.

Údaje o počtu členů sborů budou aktualizovány centrálně dle stavů Vámi uvedených v on-line evidenčních dotaznících k 31. 12. 2016.

 

 

S bratrským pozdravem

 

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK