Sborová zásilka

Sborová zásilka 7/2017 - září

Milé sestry, milí bratři,

 

obsahem této sborové zásilky jsou především výstupy z letošního květnového zasedání synodu ČCE. Prosíme, věnujte jí pozornost.

 

Úřední pošta:

Žádáme staršovstva o projednání těchto témat a předsednictva konventů, aby s nimi počítala při sestavování programu letošních podzimních jednání konventů.

 

Informativní pošta:

 

S bratrským pozdravem

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK