Sborová zásilka

Sborová zásilka 8/2017 - září II

Milé sestry, milí bratři,

 

přijměte několik informací z ÚCK.

 

Úřední pošta:

Synodní rada schválila statut Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů, kterým je nahrazen statut Fondu pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi. Statut stanoví zčásti nové podmínky pro udílení podpory kandidátům církevní služby, vikářům a jáhenským praktikantům. Dále nově zavádí několik způsobů podpory začínajících kazatelů (během prvních dvou let služby). Z fondu bude také nově vyplácena podpora dalšího vzdělávání farářů a jáhnů podle písm. B odst. 3 věty druhé a třetí Pravidel celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů.

 

Informativní pošta:

 

Další sdělení:

  • Synodní rada přesouvá termín svého řádného zasedání z úterý 31. 10. na úterý 7. 11. 2017.

 

 

S uctivým pozdravem

 

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník ÚCK