Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 10. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada ČCE uděluje Michalu Kittovi dispens od setrvání na místě faráře ve sboru ČCE v Hronově do konce doby jeho povolání na sbor, tj. do 31. 8. 2019.

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Tomáše Cejpa za faráře sboru ČCE v Libčicích nad Vltavou na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 na plný pracovní úvazek.

 

Správa církve

Synodní rada stanovuje termíny zasedání SR během roku 2018 takto: 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 2. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6., 17. 7., 14. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12.

 

Zahraniční sbory

Synodní rada bere na vědomí zprávu Pavla Šebesty a Bronislava Czudka z cesty do Rumunska na přelomu září a října. Navštívili bohoslužbu v katolické bazilice v Lipové, udělali zastávku i v pravoslavném monastýru ve Feredeu a B. Czudek kázal na bohoslužbách v Peregu Mare.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Pavla Šebesty z návštěvy českých krajanů v Srbsku na konci září. Navázal kontakt s Českou besedou v Bělehradě, vykonal pastorační návštěvy v Kruščici, setkal se s řediteli Českých besed. Posloužil bohoslužbami ve Velikom Središti.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada nominuje Alenu Fendrychovu do pracovní skupiny evropského diakonického procesu Světového luterského svazu "Seeking conviviality" (Hledání pohostinnosti) na roky 2017 až 2020. Ve čtyřech letech se uskuteční čtyři workshopy v různých regionech Evropy. Tématy budou komunitní diakonie, rostoucí diverzita, migrace kvůli násilným konfliktům nebo ekologickým katastrofám, přijímání uprchlíků, ekonomická migrace.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Jana Dostála z účastni na letních campech ELCA v USA. Zúčastnil se několika typů táborů: klasický tábor v kempu (Vermilion/Hiawatha), příměstský tábor v jednom z kostelů v severní Minnesotě a rodinný tábor. Navštívil také synod La Crosse na západě státu Wisconsin.