Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 7. 11. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada souhlasí s ukončením zaměstnaneckého poměru faráře v Třebechovicích pod Orebem Filipa Čapka ke dni 31. 12. 2017. Důvodem je jeho odchod na pozici vyučujícího Evangelické teologické fakulty UK na plný úvazek.

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušek Matěje Chába a Daniela Bartoně a jejich hodnocení a uděluje jim osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve.

Synodní rada pověřuje Blanku Vaculíkovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Liptálu na pracovní úvazek 50 % na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Synodní rada pověřuje Miluši Hauserovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Brně II na pracovní úvazek 50 % na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Synodní rada pověřuje Drahomíru Pešlovou jako pastorační pracovnici ve sboru v Sázavě na pracovní úvazek 25 % na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Synodní rada prodlužuje pověření Martiny Dvořákové a Emy Oravcové jako pastoračních pracovnic ve sboru v Novém Městě na Moravě na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 na rozsah pracovního úvazku takto: 50 % u Martiny Dvořákové a 25 % u Emy Oravcové.

Synodní rada potvrzuje volbu Elen Plzákové za farářku sboru v Praze 3 – Jarově na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 na plný pracovní úvazek.

 

Výchova a vzdělávání

Synodní rada uděluje faráři Maroši Klačkovi dlouhodobí studijní volno na období od 1. 4. do 30. 6. 2018.

 

Vězeňská služba

Synodní rada pověřuje Viktora Žárského k dobrovolné duchovenské službě ve Věznici Praha – Pankrác, a to na dobu od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2021.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada souhlasí s příspěvkem na finanční podporu Modlitby za domov ve výši 10 000 korun z rozpočtu ekumenického oddělení.

Synodní rada bere na vědomí zprávu Daniely Hamrové z účasti zástupců ČCE na oslavě reformace v Coburgu 31. 10. 2017. Čtyřčlenná delegace se zúčastnila ekumenického evangelicko-římskokatolického dialogu, navštívila zemskou výstavu k tématu reformace a zúčastnila se večerních bohoslužeb, kde spoluvysluhoval Jan Satke a Oliver Engelhardt představil projekt Diakonie ČCE Krabice od bot, jemuž byla věnována část sbírky.

 

Kalich – knihkupectví a nakladatelství

Synodní rada jmenovala k 1. 1. 2018 nového výkonného ředitele Nakladatelství a knihkupectví Kalich Aleše Palána.

 

Další jednání

Synodní rada také vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátních výborů a z vizitací ve farních sborech, zabývala se novou budovou Evangelické akademie v Praze či delegováním zástupců na akce partnerských církví.