Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 14. 11. 2017

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické.

Sbory a pracovníci

Synodní rada vyslala faráře Filipa Čapka do učitelského působení jako učitele teologie na ETF UK.

 

Správa církve

Synodní rada schválila seznam projektů grantového systému ČCE k financování v roce 2018. V letošním roce byly vyhlášeny 3 výzvy, do nichž bylo přijato 65 žádostí. Synodní rada ukládá grantové komisi informovat žadatele o výsledku hodnocení žádostí do 30. 11. a umístit informace na www.ustredicce.cz.

 

Ekumenické vztahy

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Pavla Pokorného ze slavnostní reformační bohoslužby Slezské církve evangelické a. v., která se konala 31. 10. v Třinci.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Olivera Engelhardta z recepce k 500. výročí reformace ve Vídni.

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Olivera Engelhardta z oslav reformace v Luterské církvi v Polsku, která se konala 27. – 29. 10. ve Varšavě. Na programu byla teologická konference, slavnostní akt na královském zámku, několik koncertů, výstavy, prohlídka evangelickou Varšavou, panelová diskuze, recepce na německé ambasádě, pobožnosti a bohoslužby.

 

Různé

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Pavla Pokorného, který se společně s kaplankou Annou Šourkovou zúčastnil veletrhu pohřebnictví a důstojného umírání „Poslední cesta“ 3. – 4. 11. v Lysé nad Labem. Oba byli návštěvníkům k dispozici na stánku, Pavel Pokorný měl také přednášku na téma Život a smrt z pohledu evangelické církve a péče o umírající a pozůstalé.

 

Další jednání

Synodní rada se dále zabývala přípravami 100. výročí ČCE v roce 2018, bydlením farářů, koncepcí vzdělávání výpomocných kazatelů nebo zprávami z jednání seniorátních výborů.